Scrum Masterka Emília: Siemens je firma bez predsudkov a s ľudským prístupom

Emília Trégerová

(Zdroj: PR článok/Siemens)

#Emília Trégerová chcela byť v detstve veterinárka. Svoj pracovný život však napokon na podnet rodičov spojila s inou záľubou – s matematikou, ktorú popri znalostí z analytickej geometrie využíva aj pri programovaní a vytváraní digitálnych dvojčiat budov.

Matematika Emíliu bavila a aj v nej vynikala. Najskôr v matematickej triede, neskôr aj na Univerzite Komenského, kde študovala špecializáciu počítačová grafika a geometria. Napríklad diplomovú prácu robila na tému geometrická animácia zmesi kvapalín pomocou Navier-Stokesových rovníc, ktoré opisujú vývoj prúdiacej tekutiny.

„Pred desiatimi rokmi, keď som diplomovku robila, prebiehali výpočty celú noc a keď sa mi výsledok nepáčil, začala som odznovu,“ spomína s úsmevom.

Matematiku, geometriu a programovanie využívala aj po skončení univerzity. Najskôr vo firme, ktorá vyvíjala nástroje pre zobrazovanie výrobkov pre CNC stroje a neskôr pre producenta počítačových hier. Tu sa okrem programovania venovala aj vývoju zariadenia na zaznamenávanie pohybov hráčov pre konzolu Playstation.

Emília Trégerová
(Zdroj: PR článok/Siemens)

Bohatá firemná kultúra a benefity

Do Siemens Advanta prišla po odporúčaní bývalého kolegu, ktorý jej vychválil firemnú kultúru aj benefity. Začínala ako vývojárka v programovacom jazyku C++. Neskôr prešla do švajčiarskeho tímu, kde v jazyku C# vyvíjala plug-iny do softvéru Autocad. Tie slúžili na transformáciu papierových pôdorysov starých budov do digitálnej podoby, na základe čoho sa dajú vytvárať takzvané digitálne dvojčatá budov.

Po vývoji plug-inov a taktiež nových formátov, ktoré virtuálne budovy umožňujú ľahšie sprístupniť zákazníkom, prešla neskôr do funkcie product ownerky v nemecko-švajčiarsko-slovenskom tíme, ktorý sa venoval priamo vytváraniu dvojrozmerných digitálnych dvojčiat.

Dnes Emília pracuje ako scrum master v tíme Unicorn, ktorý vyvíja aplikáciu na digitalizáciu budov. Jej rola sa za ostatné roky postupne zmenila. Namiesto programovania a matematických výpočtov, v súčasnosti trávi viac času komunikáciou a prácou s ľuďmi. Príležitosť na občasný vývoj aspoň vo front-ende si však nenechá ujsť.

Emília Trégerová
(Zdroj: PR článok/Siemens)

„Za tri roky som v Siemens Advanta preskákala viaceré role, takže nikdy sa nenudím. Skvelé je, že ak sa mám niečo nové učiť, firma mi dá maximálnu podporu v podobe školení a tréningov,“ hovorí.

Po troch rokoch Emília konštatuje, že bývalý kolega, ktorý ju do Siemensu nalákal, mal pravdu. Páči sa jej nielen veľa benefitov, ale aj dôraz, aký zamestnávateľ kladie na zabezpečenie rovnováhy medzi prácou a súkromím ľudí a takisto celková prorodinná orientácia firmy. Pre matku s deťmi je veľmi dôležitá flexibilita a možnosť dohodnúť si individuálne podmienky, čo nebýva všade zvykom. V Siemense som s tým problém nemala, hovorí. Okrem toho si pochvaľuje aj milé drobnosti, ako je pravidelné organizovanie detských táborov.

Plhodnotná práca z domu

Flexibilitu koncern potvrdil aj počas pandémie, kedy zamestnancov plnohodnotne vybavil pre prácu z domu. Pracovný režim z pandémie sa čiastočne zachová dlhodobo, nakoľko podľa novej vízie máme v budúcnosti zhruba polovicu práce vykonávať na diaľku, hovorí Emília, ktorej home office vyhovuje, ale vždy rada príde aj do kolektívu v kancelárii.

Hoci ako zástupkyňa nežnejšieho pohlavia je v kolektíve stále v menšine, v porovnaní s predošlými zamestnávateľmi je pomer žien a mužov v Siemens Advanta vyrovnanejší. V minulosti som bývala jediná, alebo jedna z mála žien, dnes sme v desať člennom tíme tri ženy, hovorí.

Emília Trégerová
(Zdroj: PR článok/Siemens)

Emília považuje za dôležité ako sa ľudia k sebe správajú a v tomto smere je jej súčasný zamestnávateľ perfektný. Prvé školenie, ktoré som tu absolvovala, bolo na tému ako nemať predsudky. Veľmi sa mi páči, že  u nás v Siemense sa to skutočne uplatňuje, ľudia sú k sebe veľmi milí a navzájom sa rešpektujú, dodáva.

Emíliu mimo práce najviac vyťažujú deti s množstvom krúžkov. Vo voľnom čase okrem plávania a bicyklovania, ktoré zvláda aj niekoľkokrát týždenne, rada číta vedecko-fantastickú literatúru. Otec bol jedným zo zakladateľov sci-fi klubu v Banskej Bystrici, odkiaľ pochádzam, uzatvára.

Využi príležitosť a pripoj sa k novovznikajúcemu tímu.


Zdroj: PR článok
Odporúčame