KVÍZ: Spravil by si ešte vodičák? Zisti, ako dobre poznáš dopravné značky (II)

unsplash

unsplash

#Po úspešnom kvíze, ktorý sme zverejnili takmer pred 2 rokmi, sme si pre vás pripravili pokračovanie! Tak čo, uhádnete všetky značky správne? A spravil by si ešte vodičák?

Táto dodatková tabuľka vyznačuje:
vodicak.sk
vodicak.sk
úsek, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
smer obchádzky
vzdialenosť k miestu, od ktorého začína platiť značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená

Správne!

Nesprávne!

Táto dopravná značka zakazuje: 
vodicak.sk
vodicak.sk
vjazd vozidlám vyznačených druhov
vjazd motorovým a nemotorovým vozidlám
predchádzanie vozidiel vyznačených druhov

Správne!

Nesprávne!

Takéto označenie sa musí použiť na:
vodicak.sk
vodicak.sk
autobuse prepravujúcom deti
osobitnom automobile prepravujúcom deti
vyznačenie úseku cesty so zvýšeným pohybom detí (v blízkosti školských a predškolských zariadení, detských ihrísk a podobne)

Správne!

Nesprávne!

Táto dopravná značka
vodicak.sk
vodicak.sk
zakazuje hnať zvieratá v označenom úseku cesty
upozorňuje na miesto, kde sa často dobytok preháňa cez cestu, alebo na úsek, kde sa ženie dobytok po ceste
upozorňuje na miesto, kde často prebieha cez cestu zver

Správne!

Nesprávne!

Táto dopravná značka znamená
vodicak.sk
vodicak.sk
jednosmerná premávka
smerová tabuľa (s jedným cieľom)
prikázaný smer jazdy

Správne!

Nesprávne!

Táto dopravná značka znamená
vodicak.sk
koniec zákazu zvukových výstražných znamení
koniec zákazu zvukových a svetelných výstražných znamení
zákaz zvukových výstražných znamení

Správne!

Nesprávne!

Táto dopravná značka
vodicak.sk
vodicak.sk
zakazuje zastavenie za značkou v párnych dňoch v mesiaci
umožňuje státie v nepárnych dňoch v mesiaci
zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci

Správne!

Nesprávne!

Táto dopravná značka
vodicak.sk
vodicak.sk
vyznačuje križovatku s vedľajšou cestou
informuje o zvýšení počtu jazdných pruhov
informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej križovatky

Správne!

Nesprávne!

Táto dopravná značka znamená
vodicak.sk
vodicak.sk
zákaz vjazdu
tunel
nadchod

Správne!

Nesprávne!

Táto dodatková tabuľka znamená
vodicak.sk
úsek platnosti
smerové šípky
smer a vzdialenosť k miestam, od ktorých platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená

Správne!

Nesprávne!

Zdieľajte kvíz pre prezretie vyhodnotenia

Subscribe to see your results

KVÍZ: Spravili by ste ešte vodičák? Otesujte sa, ako dobre poznáte dopravné značky II

Mal som %%score%% z %%total%% správne

%%description%%

%%description%%

Loading...

Otestujte sa ďalej:
KVÍZ Dohovoril by si sa v Brne? Spoznaj a otestuj sa z unikátneho nárečia hantec!
KVÍZ Na Orave dobre, na Orave zdravo: Ukáž, ako si poradíš s oravským nárečím!

SLEPÁ MAPA Slovenska: Poznáte naše mestá a ich polohu?

 

Odporúčame