Klíme môžu pomôcť aj (ne)obyčajné stromy: Vieš, ktoré dokážu filtrovať toxíny v pôde?

koruna stromu zospodu a ekologické hodnoty stromov

Dostatok tieňa prirodzene ochladzuje vzduch (Zdroj: Unsplash/Jan Huber)

#Možno ťa zakaždým, keď sa zahľadíš von cez okno do ulice alebo do záhrady upúta strom. Možno stromy obdivuješ vždy, keď kráčaš mestom alebo sedíš na lavičke v parku. Alebo možno aj vôbec nie. Mnohí z nás v skutočnosti stromy bežne takmer nevnímajú, pokiaľ niečím nevynikajú. Či už nádhernými kvetmi vítajúcimi jar, charakteristickou vôňou, jesennou farebnosťou listov, nezvyčajným tvarom rastu alebo atypickou korunou. Ľahostajnosť za tým hľadať nemusíš, odpoveďou je mozog, ktorý sa vizuálne zameriava na pútavé farby, tvary, vzory, predmety.

Stromy hrdo reprezentujú krásu živej prírody, no nášmu okoliu nedodávajú len estetickú príťažlivosť. Sviežou, zelenou krásou pôsobia liečivo na duševné zdravie človeka už len svojou prítomnosťou, ale zohrávajú aj oveľa dôležitejšiu úlohu.

Ekologické hodnoty stromov sú neprehliadnuteľné

Dnes už snáď nikto nepochybuje o význame stromov pre zelenú budúcnosť našej planéty. Stromy celkovo stabilizujú ekosystém. Na ich význame sa podieľa niekoľko funkcií, pričom proces fotosyntézy určite zastáva funkciu primárnu. Významne ovplyvňujú vlastnosti prízemnej vrstvy atmosféry, fungujú ako čističky pôdy aj vzduchu a zlepšujú kvalitu i čistotu ovzdušia.

Menia skladbu vzduchu a poskytujú nám čerstvý vzduch na dýchanie. Redukujú hluk, tlmia rýchlosť vetra a sú základom pri prevencii pôdnej erózie aj povodní. Iné vynikajú tým, že produkujú potravu vo forme ovocia, kvetov, semien alebo plodov, čím priamo alebo nepriamo pomáhajú pri zabezpečovaní potravy, ale aj iných benefitov, bez ktorých si život už ani nemožno predstaviť.

veverička v dutine stromu
Dutiny stromov poskytujú úkryt živočíchom (Zdroj: Unsplash/Semyon Borisov)

Nemenej významné sú aj dutiny v kmeňoch stromov, ktoré poskytujú úkryt rôznym živočíchom. Koruny stromov vytvárajú príjemný tieň, no a vtákom ochotne poskytujú zas priestor na hniezdenie. Stromy stoja za úpravou mikroklímy ovzdušia, ktorá je pre bežného človeka citeľná najmä z hľadiska pocitového vnímania teploty a vlhkosti vzduchu počas horúcich letných dní, keďže odrazom slnečnej energie znižujú teplotu.

Ginko biloba je strom, ktorý prežil už skoro všetko

Ginko biloba sa dá nazvať ako najstarší strom na svete, ktorý prežil už skoro všetko. Počas jeho dlhej histórie, ktorá sa datuje 270 miliónov rokov späť, dokázal prežiť rôzne ničivé udalosti a prispôsobiť sa novým klimatickým podmienkam. Dokonca, k jeho schopnostiam sa dá pripísať aj efektívnosť zvládať mestské znečistenie. Napriek tomu, že jeho adaptačné schopnosti treba obdivovať, dnes nepatrí medzi stromy s výraznou popularitou a nenájdeš ho ani často sa vyskytovať v záhrade alebo v parku.

Tento strom je vlastne živá skamenelina alebo žijúca fosília pochádzajúca ešte z druhohôr. Ginko bolo jednou z prvých rastlín, ktoré vyrástli po atómovom útoku na Hirošimu bez akýchkoľvek známok genetickej mutácie v priebehu niekoľkých mesiacov. O húževnatosti a ekologickom význame tohto stromu rozhodne nemožno pochybovať.

Zaujímavosťou je, že na rozdiel od iných druhov stromov, na ginku je prakticky nemožné pozorovať hmyz, ani jeho semená nie sú zrovna obľúbenou pochúťkou pre veveričky a pre vtáky je tento strom skôr občasnou zastávkou na ich ceste. Napriek tomu, kráčať pod mäkkým tieňom listov ginka počas horúceho dňa je vítaným osviežením.

Platan javorolistý prirodzene ochladzuje vzduch

Platan patrí k mohutným stromom s košatou korunou a s opadavými listami. Nie je náhodou, že sa pomerne hojne vyskytuje vo výsadbe oblastí nachádzajúcich sa v miernom klimatickom pásme, ktoré je čoraz častejšie ohrozované klimatickými zmenami. Vďaka veľkým listom poskytuje dostatok tieňa, prirodzene ochladzuje vzduch vo svojom okolí a podieľa sa na zlepšení mikroklímy.

Okrem toho, platan poskytuje dostatok potravy pre rôzne druhy živočíchov a tiež dostatok miesta na hniezdenie pre široké spoločenstvo vtákov. Dokáže efektívne zachytávať dažďové zrážky, zabraňovať unikaniu vody a chrániť pred povodňami. K znižovaniu klimatických zmien prispieva výraznou schopnosťou zachytávať oxid uhličitý z atmosféry, ktorý je kľúčový skleníkový plyn poškodzujúci ekosystémy a zapríčiňujúci otepľovanie.

Je to nenáročný strom s rýchlym rastom. A práve rýchly rast určuje, že počas prvého desaťročia, ktoré je považované za jeho najproduktívnejší čas, dokáže najlepšie eliminovať oxid uhličitý z atmosféry v porovnaní s nasledujúcimi rokmi rastu.

Vŕba biela ako príklad skutočne udržateľnej rastliny

Vŕba sa ti možno spája najmä s predstavou parku alebo jazierka, ale aj jej význam je oveľa väčší ako tušíš. Vŕba produkuje množstvo masy, ktorá sa využíva na výrobu biopalív a tým pomáha znižovať uhlíkovú stopu. A to nie jej jediný benefit.

Z environmentálneho hľadiska vŕba rekultivuje pôdu, zabraňuje pôdnej erózii, je schopná filtrovať toxíny v pôde, ochraňuje brehy riek a buduje pôdnu štruktúru. Dokáže prefiltrovať milióny litrov vody, pôsobí ako vetrolam pri búrke a tiež je skoro na jar bohatým zdrojom nektáru, kedy býva prvou potravou pre vyhladnuté opeľovače. Vytvára bohatý koreňový systém, ktorý doslova vyhľadáva vodu a dokáže tak vysušiť zamokrenú pôdu.

strom pri jazere
Aj vŕba pomáha znižovať uhlíkovú stopu (Zdroj: Unsplash/Luyanan)

Pestovanie vŕby a možnosti jej využitia z nej robia príklad skutočne udržateľnej rastliny. Napríklad aj výroba nábytku z jej dreva má relatívne nízku uhlíkovú stopu, pretože má dlhú životnosť a aj vzniknutý odpad pri výrobe možno použiť ako vedľajší produkt vo forme peliet alebo biomasy.

Ovocné stromy znižujú náklady na energie

Zasadiť ovocný strom a starať sa oň, by mala byť tradícia i zásadná priorita každého, kto disponuje podmienkami vhodnými pre výsadbu. Záhrada vlastná, komunitná, rodičovská alebo záhrada starých rodičov, každej z nich ovocné stromy neskutočne svedčia a do každej takej záhrady ovocné stromy patria. Pestovanie ovocných stromov prináša všetky už spomínané ekologické hodnoty stromov, pričom ich ďalším nezameniteľným benefitom je zdroj vlastnej organickej úrody ovocia.

ruka odtrháva jablko zo stromu
Vlastná čerstvá úroda ovocia je skvelá (Zdroj: Unsplash/Skylar Zilka)

Môžeš namietať, že zopár ovocných stromov predsa nie sú ako les, ale ich význam pre spomalenie globálneho otepľovania je rovnako nezanedbateľný. Aj ovocný strom absorbuje oxid uhličitý a uvoľnuje čerstvý kyslík do ovzdušia, čím rovnako pomáha kompenzovať znečistenie emisiami CO2.

Budovám vo svojej blízkosti poskytujú cenný tieň, čím šetria náklady na elektrickú energiu, nakoľko dokážu významne znížiť potrebu chladenia počas horúcich letných dní.

Čiastočne tieňomilné rastliny strácajú menej vody vyparovaním, ak sú zasadené na dosah ich tieňa, čím stromy v záhradách znižujú nároky na zalievanie a podporujú lepšie hospodárenie s vodou.

Stromy vždy pomáhajú celému širšiemu okoliu, ktorému poskytujú nielen atraktívne výhľady, ale dotvárajú aj cennú mikroklímu. Naviac, výsadba stromov a starostlivosť o ne ti pomôže ľahšie sa napojiť na prírodu a pochopiť jej zákonitosti. A v prípade tých ovocných, ti pestovanie prinesie ešte aj skvelý pocit, keď si vychutnáš úrodu vlastného čerstvého ovocia.


Chceš byť nonstop v obraze?

Zdroj: hashtag.sk
Odporúčame