Prelomový výskum ukazuje zaujímavé výsledky: Dyslexia môže priniesť tieto superschopnosti

dievča píše rukou na papier

Dyslexia môže mať aj svoje výhody (Zdroj: Unsplash/Green Chameleon)

#V dnešnom modernom svete má písaný text významné miesto. Pre ľudí trpiacich dyslexiou nekonečná spleť slov však môže predstavovať skutočne náročnú prekážku. Podľa najnovších výskumov však táto neurologická porucha môže prinášať aj istý úžitok. Má teda dyslexia svoje výhody?

Psychológovia z Cambridgeskej univerzity, Helen Taylor and Martin David Vestergaard, sa rozhodli nanovo preskúmať tradičný pohľad na túto poruchu. Výsledky ich výskumu môžu kdekoho prekvapiť. Naznačujú totiž, že v istých podmienkach by dyslexia mohla prinášať aj výhody.

Rozhodne viac nevýhod

Dvojica psychológov tvrdí, že mozog, pre ktorý je náročné rýchlo interpretovať písaný text, by mohol ľahšie vnímať podnety napomáhajúce k schopnosti rozhodovať sa. „Pohľad na dyslexiu len ako na znevýhodnenie je iba časť príbehu,“ tvrdí Taylorová.Tento výskum prináša nový pohľad, ktorý napomáha lepšie porozumieť kognitívnym výhodám ľudí s dyslexiou.“

Táto porucha sa dá charakterizovať ako sťažená schopnosť premeniť vizuálny formát písaného textu na zmysluplný sled zvukov. Trpí ňou približne 5 až 20 percent populácie. U postihnutých detí sa spomaľuje schopnosť čítať až o jeden rok v porovnaní s rovesníkmi. To často vedie k nižšiemu sebavedomiu a seba hodnote, čo neskôr môže vyústiť aj do vážnejších psychických, či sociálnych problémov.

Má teda dyslexia svoje výhody?

Už v minulých desaťročiach psychológovia zaznamenali u ľudí s prejavmi dyslexie lepšie abstraktné a priestorové vnímanie. Títo ľudia tiež boli zvyčajne vynaliezavejší a lepší v odhadoch. Na prvý pohľad by mohlo ísť o spôsob, ako sa vyrovnať s prostredím, v ktorom je vysoko cenená hlavne schopnosť získavať informácie z množstva textu. No podľa Taylorovej a Vestergaarda tomu tak nie je.

„Veríme, že komplikácie týchto ľudí,  vychádzajú z akejsi zámeny medzi schopnosťami skúmať nové informácie a vnímať už existujúce poznatky, pričom schopnosť objavovať prevláda. Tým sa dá vysvetliť aj lepšia úroveň vynaliezavosti, či kreativity,“ tvrdí dvojica.

Pomyselný súboj dvoch schopností

Z psychologického hľadiska prebieha v našej mysli pomyselný súboj medzi spomenutými dvomi schopnosťami. Pokiaľ budeme pridlho hľadať čo najlepšie informácie, môžeme sa pripraviť o príležitosť, ktorá sa nám akurát naskytne. Platí to aj naopak. Môžeme konať prirýchlo bez toho, aby sme si vôbec uvedomili, či naše rozhodnutie nebude chybné. Práve rovnováha medzi objavovaním nového a využívaním už nadobudnutých vedomostí môže byť kľúčovou pri našich rozhodnutiach.

Pokiaľ nazrieme na poruchu týmto spôsobom, môžu mať ľudia trpiaci dyslexiou, v istých momentoch života, výhodu oproti tým zdravým. Výskum v skratke poukazuje na to, že na tieto neurologické ťažkosti nie je nutné sa pozerať len ako na hendikep. Zmena pohľadu, prípadne aj zmena systému vzdelávania, môže byť oveľa efektívnejšia, než snaha o ich liečbu.


Chceš byť nonstop v obraze?

Zdroj: hashtag.sk, sciencealert.com
Odporúčame