VIDEO Ďalších failov: Autá verzus bicykle

youtube

# Porovnajme si ako to vyzerá pri failovaní áut a ako je tomu pri bicykloch 😀

Odporúčame