Ďalší objav z vesmíru: Výskumný tím objavil neviditeľnú látku, známu aj ako tmavá hmota, starú 12 miliárd rokov

vesmír fialová žiara

Výskumníkom sa podarilo objaviť tmavú hmotu starú 12 miliárd rokov (Zdroj: Pixabay/WikiImages)

#Vedcom sa prvý krát podarilo zaznamenať tmavú hmotu starú 12 miliárd rokov. Ich zistenia by mohli zmeniť chápanie vývoja vesmíru v jeho rannom období.

Vedci z japonskej univerzity Nagoya objavili tmavú hmotu v okolí galaxií, ktoré existovali pred dvanástimi miliardami rokov. Ide doteraz o najstaršiu zaznamenanú tmavú hmotu. Na základe pozorovaní je možné pripustiť možnosť, že pri skoršom vývoji vesmíru platili iné pravidlá, než sa doteraz predpokladalo. Informuje o tom portál Space.


Po rokoch je znova v prevádzke: Veľký hadrónový urýchľovač môže pomôcť objaviť temnú hmotu


Objavená vďaka gravitačnej sile

Tmavá hmota je neviditeľná látka, ktorej existencia vyplýva z jej gravitačného pôsobenia na iné vesmírne objekty. Keďže len pomocou viditeľných prvkov v galaxiách nie je možné vysvetliť ich tvar, rozloženie a pohyby, vedci usudzujú, že v nich musí existovať aj iná, doposiaľ neprebádaná hmota. Tá ale neprijíma a ani nevysiela fotóny, takže nevyžaruje svetlo a zostáva skrytá.

Spozorovať tmavú hmotu je teda možné jedine vďaka pôsobeniu jej gravitačnej sily. Tá narúša svetelné žiarenie, ktoré pochádza zo zdroja, ktorý je ešte ďalej než galaxia, v okolí ktorej sa temná hmota nachádza. Čím väčšie je množstvo hmoty, tým je výraznejšie zakrivenie svetla. Práve zo zakrivenia svetla vedci dokážu vypočítať aj jej množstvo.

vesmír
Doterajšie štúdie boli obmedzované nedostatkom svetla prichádzajúceho z vesmíru (Zdroj: Unsplash/Aldebaran S )

Limitujúca metóda

Táto metóda má však svoje limity. Už samotné pozorovanie vzdialených galaxií je pomerne náročné. Vzhľadom na rýchlosť svetla ich nevidíme také, aké sú teraz, ale aké boli pred miliardami rokov. Pozorovanie vzdialenej tmavej hmoty je ešte náročnejšie. Svetlo, ktoré k nám prichádza z tých najvzdialenejších galaxií, je veľmi slabé, a aj jeho prípadné zakrivenie je len ťažko pozorovateľné. S rastúcou vzdialenosťou tak efektivita tejto pozorovacej metódy klesá.

Práve táto skutočnosť obmedzovala väčšinu doterajších štúdií. Kvôli nedostatočným zdrojom svetla vedci dokázali skúmať tmavú hmotu spred najviac 8 až 10 miliárd rokov. Rozloženie tmavej hmoty v počiatkoch vesmíru, takže pred 13,7 miliardami rokov, stále ostávalo záhadou.

Aby tieto obmedzenia prekonali, výskumný tím, ktorý viedol Hironao Miyatake z univerzity v japonskom meste Nagoya, využil na pozorovanie tmavej hmoty iný zdroj svetla. Jednalo sa o reliktové žiarenie. Ide o elektromagnetické žiarenie, ktoré je pozostatkom z dôb veľkého tresku a naprieč vesmírom sa šíri všetkými smermi.

Výskumy napredujú

„Pozorovanie tmavej hmoty v okolí vzdialených galaxií? To bola bláznivá predstava. Nikomu ani nenapadlo, že by to bolo možné,“ povedal pre Eurekalert profesor Masami Ouchi z univerzity v Tokiu.

„Po jednej prednáške o príklade veľkej vzdialenej galaxie za mnou ale prišiel Hironao a povedal, že tmavá hmota okolo takýchto galaxií by sa mohla dať pozorovať  pomocou reliktového žiarenia.“ dodal.

„Prvý krát sa podarilo zmerať tmavú hmotu z takmer najrannejšieho obdobia vesmíru. Pred dvanástimi miliardami rokov boli veci úplne inak. Práve sa formovalo viacero galaxií a vznikali aj prvé galaktické zoskupenia,“  prezrádza Yuichi Harikane z univerzity v Tokiu.

Jedným z najvýznamnejších zistení výskumného tímu je fakt, že tmavá hmota v rannom období vesmíru je menej hrudkovitá, než predpovedali viaceré modely. Hoci zistenia ešte nie sú úplne isté, ich potvrdenie by znamenalo nepresnosti vo všeobecne akceptovaných modeloch. Ako tvrdí Harikane, výskum by mohol viesť nielen k vylepšeniu týchto modelov, ale mohol by nám priblížiť temnú hmotu ako takú.

Výskumný tím sa chystá ďalej spracovávať dáta a overiť svoje doterajšie zistenia. V pláne majú preskúmať aj údaje z observatória Vera C. Rubin a Harikane nevylučujú, že by mohli objaviť tmavú hmotu z ešte skoršieho obdobia.


Chceš byť nonstop v obraze?

Zdroj: hashtag.sk, eurekalert.org, space.com
Odporúčame