Vagus pomohol za 10 rokov viac ako 5-tisíc ľuďom bez domova

Od vzniku združenia pracovali sociálny pracovníci Vagusu s viac ako 5000 ľuďmi.

Vagus pomohol viac ako 5-tisíc ľuďom bez domova (Zdroj: freepik.com/prostooleh)

#Občianske združenie Vagus, ktoré pracuje s ľuďmi bez domova v Bratislave pri príležitosti svojho desiateho výročia pripravilo prehľad najzaujímavejších čísel za celé svoje pôsobenie. OZ Vagus vzniklo v apríli 2011 ako reakcia na vysoký počet ľudí žijúcich na ulici a potrebu denného centra pre ľudí bez domova v centre Bratislavy. Neskôr svoje služby rozšírilo o nízkoprahové denné centrum DOMEC, sociálnu kaviareň DOBRE&DOBRÉ a integračný program MEDZIMIESTO zameraný na získavanie stabilného bývania. Už 10 rokov systematicky pomáha ľuďom z ulice.

5 470 ľudí bez domova využilo služby Vagusu

Od vzniku združenia pracovali sociálny pracovníci Vagusu s viac ako 5000 ľuďmi. “V teréne denne navštívime priemerne 17 ľudí priamo v miestach, kde žijú. Služby nášho denného centra využije približne 100 ľudí denne a v integračnom programe pracujeme s desiatkami ľudí ročne,” upresňuje Petra Červená, programová riaditeľka OZ Vagus.

Mnohí z ľudí bez domova využívajú služby Vagusu opakovane. Vagus tiež vypĺňa chýbajúce sociálne služby v Bratislave a ako jediní počas dňa otvárajú brány denného centra počas víkendov. “Máme skúsenosť aj s ľuďmi, ktorých sme stretli v teréne, začali navštevovať denné centrum a postupnou spoluprácou na riešení sociálnej situácie sa dostali do nášho programu bývania.” dopĺňa Alexandra Kárová, výkonná riaditeľka OZ Vagus.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Vagus (@vagus_sk)

37 095 rozhovorov vedúcich k zlepšeniu sociálnej situácie

Sociálne poradenstvo predstavuje jeden z najdôležitejších nástrojov na zmenu sociálnej situácie človeka bez domova. Sociálni pracovníci sú nápomocní pri riešení zdravotného stavu, vybavenia dokladov, pri hľadaní práce aj stabilného domova. S klientmi postupne spoločne riešime rôzne prekážky na ich ceste z ulice. V začiatkoch našej práce išlo prevažne o zdravie a doklady. S pribúdajúcimi službami sme sa stávali ich oporou aj pri získaní práce, stabilného bývania, naviazaní kontaktu s rodinou, či získavaní zručnosti ako hospodáriť s peniazmi,” uvádza Červená. Sociálne poradenstvá prebiehajú v uliciach, priamo na miestach, kde ľudia žijú, v poradenských miestnostiach denného centra, ako aj priamo v domácnostiach klientov Vagusu.

13 441 ošetrení

Ľudia bez domova majú často nedoplatky na zdravotnom poistení, čo im znemožňuje prístup k riadnej zdravotnej starostlivosti. Podlomené zdravie a psychický stav vplyvom života na ulici a nedoliečené poranenia často vedú k chronickým ochoreniam a mnohokrát aj k ohrozeniu života. Pracovníci Vagusu preto poskytujú základné ošetrenie ľuďom priamo v teréne a v ošetrovni denného centra. “Bežnou výbavou nášho terénneho tímu počas výjazdov je základný zdravotný materiál, často však voláme aj záchrannú službu alebo prevážame ľudí na pohotovosť. V dennom centre poskytujeme základné ošetrenie a dostupné lieky,” upresňuje Kárová

Vagus upozorňuje na dôležitosť dostupných služieb pre ľudí bez domova v Bratislave, ale aj na celom Slovensku. Aktuálna priorita je dostatok sociálnych služieb pre ľudí, ktorí už o domov prišli, zmysel však vidí najmä v prevencii straty domova a dostupnom bývaní. Samotné združenie v tomto smere vyvíja aktivity a zároveň apeluje na štátne inštitúcie a tlačí dlhodobo na zmeny v legislatíve, ktoré majú pomôcť k ukončovaniu bezdomovectva na Slovensku.

Zdroj: Tlačová správa
Odporúčame