Dnes v Československu spustili internet

pixabay.com

#Internet, hovorovo net alebo sieť je verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré prenášajú dáta pomocou prepínania paketových dát s použitím štandardizovaného Internetového Protokolu (IP) a mnohých ďalších protokolov. Pozostáva z tisícok menších komerčných, akademických, vládnych a vojenských sietí.

Slúži ako prenosové médium pre rôzne informácie a služby ako napr. elektronická pošta, chat a systém vzájomne prepojených webstránok a dokumentov World Wide Webu (WWW). Slovo internet je skratkou z anglického výrazu interconnected networks – prepojené siete. 13. februára bol oficiálne spustený internet aj v Československu. Ako prvé bolo pripojené České vysoké učení technické v Praze.

Odporúčame