Dnes svetová populácia dosiahla 6,5 miliardy ľudí

pixabay.com

#Obyvateľstvo (alebo nepresne populácia) je súhrn všetkých ľudí na určitom území k určitému okamihu, zisťovaný podľa bydliska, prítomnosti na danom území alebo podľa iných hľadísk. Počet obyvateľstva sa ustavične mení v dôsledku jeho prirodzeného pohybu a migrácie. Stredný stav obyvateľstva je priemerný počet obyvateľstva za určitý časový úsek (obyčajne rok).

Za ročný stredný stav sa prakticky berie stav k 1. júlu príslušného roku. Výskumom obyvateľstva sa zaoberá demografia. Momentálna populácia na Zemi dosahuje takmer 7,6 miliardy obyvateľov, pričom sa predpokladá, že do roku 2030 sa toto číslo zvýši na 8,5 mmiliardy.

Odporúčame