Dnes prvýkrát použili narkózu

pixabay.com

#Narkóza je stav bezvedomia, ktorý je vyvolaný účinkom narkotík. V narkóze necítiť bolesť v dôsledku útlmu vyšších mozgových funkcií. Anestéziológia je zase medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá anestéziou. Anestézia je reverzibilný útlm nervového systému.

Prejavuje sa stratou vedomia, vyradením vnímania pri celkovej anestézii a vyradením reakcie na vonkajšie nociceptívne (bolestivé) podnety, čo sa veľmi často využíva pri chirurgických zákrokoch. Práve v tento deň roku 1842 doktor Crawford Long po prvý raz použil pri operácii pacienta anestézu.

Odporúčame