Dnes je Svetový deň urbanizmu

pixabay.com

#Svetový deň urbanizmu sa pripomína od roku 1995 a je podporovaný ISoCaRP (International Society of City and Regional Planners). Cieľom je zvýšiť informovanosť o význame a úlohe územných plánovačov a propagovať ich prácu, ktorou sa snažia vytvoriť lepšie miesto pre život. Urbanizmus alebo urbanistika je samostatná tvorivá a vedecká disciplína, ktorej cieľom nie je návrh jednotlivých stavieb, ale zaoberá sa problematikou rozvoja osídlenia na všetkých úrovniach od zonálnej, cez sídelnú, regionálnu až po kontinentálnu.

Vznik tejto samostatnej disciplíny a jej odčlenenie od architektúry je spojené predovšetkým s mohutným rozvojom mestských sídiel miest, obcí a sídlisk, teda urbánneho (mestského) prostredia na účely bývania, produkcie, rekreácie, komunikovania na začiatku 20. storočia.

Odporúčame