Dnes je Svetový deň mokradí

pixabay.com

#V tento deň bol v roku 1971 podpísaný Dohovor o mokradiach v iránskom meste Ramsar, známy ako Ramsarská konvencia na ochranu biodiverzity a špecifických biotopov. Tento deň sa stal svetovým dňom mokradí, ktorým si pripomíname význam mokradí.

Ich úbytok a zbytočné využívanie má za následok zníženie počtu mnohých druhov vodných vtákov. Mokrade nie sú však len biotopy vodného vtáctva, ale sú veľmi významné aj pre iné živočíchy, rastliny a človeka.

Odporúčame