Dnes bola vyhlásená nezávislosť USA

pixabay.com

#Deklarácia nezávislosti Spojených štátov (angl. Declaration of Independence) je bežný názov dokumentu, ktorým dnešné Spojené štáty vyhlásili nezávislosť od Británie. Je základným politickým programovým dokumentom a bola podpísaná 4. júla 1776 počas Americkej vojny o nezávislosť (1775-1781) na druhom kontinentálnom kongrese v meste Philadelphia. Jej autormi sú Thomas Jefferson, John Adams a Benjamin Franklin.

Obsahom Deklarácie je jednoznačné rozhodnutie kolónií prerušiť všetky zväzky s Britániou poukázaním na nedemokratický charakter britskej nadvlády, čím táto stratila, v prirodzenoprávnom zmysle, legitimitu; pretvorenie kolónií na nezávislé štáty založené na republikánskom základe združené do Únie; zorganizovanie domobraneckého vojska; vyjadrenie nutnosti viesť oslobodzovací boj až do víťazného konca a zakotvenie princípu suverenity národa s právom zvrhnúť vládu, ktorá koná proti vôli ľudu.

Odporúčame