Dnes bol objavený neutrón

pixabay.com

#James Chadwick bol anglický fyzik a nositeľ Nobelovej ceny za fyziku za objavenie neutrónu. Po skončení prvej svetovej vojny sa Chadwick vrátil do Cambridge, kde pracoval spolu s Ernestom Ruthefordom na skúmaní emisií gama žiarení z rádioaktívnych látok. Skúmali tiež transmutácie častíc ich bombardovaním alfa časticami a skúmali aj atómové jadrá. V roku 1932 Chadwick ako prvý na svete objavil neutrálne nabitú časticu vo vnútri atómu, ktorá dostala názov neutrón. Za tento prevratný objav mu bola v roku 1935 udelená Nobelova cena za fyziku.

Chadwickov objav umožnil vytvorenie prvkov ťažších ako urán aj v laboratórnych podmienkach a neutróny už v roku 1934 použil Enrico Fermi na bombardovanie atómového jadra. V roku 1935 sa James Chadwick stal profesorom fyziky v Liverpoole. V roku 1940 na krátku dobu odišiel do Spojených štátov, kde sa zúčastňoval nukleárnych výskumov, ale onedlho sa vrátil. Do Spojených štátov sa vrátil ešte neskôr, keď sa pripojil k Projektu Manhattan (vývoj atómovej bomby).

Odporúčame