Najväčší test angličtiny na svete ukázal, že Slováci stagnujú na úrovni Kene: Kde teda robíme chybu?

Londýnsky Big Ben

Úroveň Angličtiny na Slovensku nedosahuje príliš vysokú úroveň (Zdroj: Pixabay.com)

#Dôležitosť dobrej znalosti angličtiny zdôrazňujú učitelia už druhej generácii žiakov a študentov. Využívame ju pri sledovaní filmov a seriálov, mnohí pri počítačových hrách a čítaní kníh, ktoré v našom jazyku nie sú dostupné. Rovnako dôležitá je pri práci v mnohých odvetviach. Kde teda robíme chybu, že naše znalosti anglického jazyka sú na úrovni africkej Kene?

Nie je to prehnaná hyperbola, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Slovensko sa umiestnilo na jednej priečke s touto africkou krajinou v najväčšom globálnom prieskume úrovne angličtiny EPI. Každoročne ho zostavuje vzdelávacia spoločnosť EF EducationFirst, naposledy sa ho zúčastnilo až 2,2 milióna ľudí vo viac ako 100 krajinách a regiónoch. Na prvom mieste sa nachádza Holandsko, za ním Dánsko a Fínsko. Teda krajiny s kvalitným a mimoriadne rozvinutým vzdelávacím systémom. Pamätajte si to, ešte na to príde reč.

Výsledky najväčšieho testu Angličtiny
Prvé tri miesta si v rebríčku rozdelili krajiny Holandsko, Dánsko a Fínsko (Zdroj: Tlačová správa)

Teraz si vysvetlíme, prečo je dôkladná znalosť anglického jazyka taká dôležitá. “V prvom rade je to vyučovací jazyk väčšiny najlepších svetových univerzít, špičkových vedeckých a technologických pracovísk, ale aj riadenia globálnych firiem. Skrátka, ak sa chce niekto uplatniť v akademickej sfére, vede, vývoji či biznise, nemá inú možnosť ako angličtinu dôkladne zvládnuť, pričom najefektívnejšou cestou ako sa naučiť angličtinu je vycestovať do zahraničia na dlhšie obdobie,” povedala Zuzana Ihnátová, Country Manager EF EducationFirst. Na to jednoducho nestačí jazyk odpočutý zo seriálov.

Špičkové pracoviská so sebou prinášajú krajine, v ktorých sa nachádzajú, veľa benefitov. Tak predovšetkým v nich vykonávajú prácu mimoriadne dobre platení ľudia, čo prináša tlak na rast miezd aj v ďalších odvetviach. Veľa vzdelaných ľudí pohromade na jednom mieste tiež vytvára tlak na kvalitu v kultúre (špičkového vedca zrejme skôr uvidíte v divadle, než za televízorom, ako sleduje prízemné reality shows), životnom prostredí (áno, aj v mestách) a v neposlednom rade túto úroveň odovzdávajú ďalej miestnym zamestnancom. Nehovoriac o tom, aké dane platia štátu, teda do pokladnice nás všetkých. A v neposlednom rade, krajiny s vysokou znalosťou angličtiny patria k tým otvoreným, čo znamená väčšiu rovnosť pohlaví životných príležitostí a sociálnu mobilitu, teda šancu vypracovať sa od piky až na vrchol. Znie to dobre? Učte sa anglicky!

Hodina Anglického jazyku
Učenie Anglického jazyka nám môže priniesť mnoho životných príležitostí (Zdroj: Tlačová správa)

No hej, ale kde? Aj v tomto smere poskytol prieskum dobré vodítka. “Hoci obecná predstava je, že mladí zvládajú angličtinu lepšie ako ich rodičia, opak je pravdou. Ľudia vo veku 40+ si viedli lepšie ako skupina 18-20 ročných. Angličtinu síce nemali všadeprítomnú, ako dnešní študenti, ale o to viac sa museli snažiť na vysokých školách, pri cestovaní či na kurzoch v jazykovkách. A ukazuje sa, že táto cesta má v celosvetovom porovnaní lepšie výsledky,” dodáva Zuzana Ihnátová. Je tu ale jedna výnimka: štátna správa. V nej sa nachádza najviac jazykových analfabetov, nech už je to kdekoľvek na svete (nie, naozaj to nie je možné iba na Slovensku).

Máme teda budúcnosť vo vlastných rukách. Cestou je skvalitnenie jazykového vzdelávania už na školách (pozeráme na teba, Holandsko, mrk mrk), návšteva jazykových kurzov a nezabudnite navštevovať anglojazyčnú cudzinu. Pozor na Austráliu, to je to je už vyšší level, a nielen pre rozmanitú smrtonosnú faunu.

Infografika inovácií
Čím vyššia znalosť Angličtiny tým viac dané krajiny inovujú (Zdroj: Tlačová správa)
Zdroj: Tlačová Správa
Odporúčame