Z manažérky sex koučka: Simona pomáha ľuďom mať lepší styk aj vzťahy

Simona Mačorová je koučkou.

Simona Mačorová sa počas svojej práce stretáva s rôznymi problémami (Zdroj: Súkromný archív Simona Mačorová)

#Vzťahy a ľudská sexualita fascinovali Simonu Mačorovú už na strednej škole. Neskôr sa stala partnerskou a sex koučkou, no jej cesta k tejto práci viedla okľukou. Hoci si na vysokej škole vybrala ekonomický smer a následne pracovala na manažérskej pozícii, takmer ju to priviedlo k vyhoreniu. Potrebovala pauzu.

Vtedy sa rozhodla spolu so svojím partnerom cestovať a počas pätnástich mesiacov na cestách premýšľala, spomalila, bola zvedavá a hĺbavá. Čo chce priniesť svetu a čo je pre ňu skutočne dôležité?

Vtedy spoznala dobrých mentorov, ktorí už v obore koučingu pracovali a Simonu navigovali. Počas rokov prešla certifikačným procesom EMCC, vzťahovým a sex koučingovým tréningom a akreditovaným programom, ktorý sa zameriava na túto sféru. Ako sama hovorí, koučing je pre ňu neustále učenie.

O tom, čo všetko jej práca vyžaduje, o problémoch Slovákov a partnerských nezhodách porozprávala v našom rozhovore.

Niektorí si možno nevedia pod pojmom koučka predstaviť nič konkrétne, skúsme teda v skratke zhrnúť o čo ide a čo tvoja práca obnáša?

Koučing je posilňovanie ľudského potenciálu prostredníctvom zvyšovania povedomia o individuálnej múdrosti, odvahe a sile na podporu učenia, osobného rastu a na dosiahnutie určitého cieľa. Je to aktívny proces, založený na slobodnej vôli, vzájomnej dôvere, zodpovednosti, otvorenosti a diskrétnosti.

Keď si túto “poučku” aplikujeme do intímneho života, koučing je určený pre všetkých (osoby alebo páry), ktorí chcú pracovať na svojom vzťahovom a intímnom živote. Napríklad, keď som single a chcem si nájsť partnera, keď sme spolu už dlhšie a potrebujeme vrátiť intimitu späť do našich životov, keď chcem pracovať na svojich komunikačných schopnostiach, keď potrebujem podporu pri rozchode/rozvode.

Ale aj keď chcem zažiť viac potešenia v sexuálnom živote, chcem pracovať s problémami pri erekcii alebo rýchlej ejakulácii, sexuálnym libidom, spoznaním svojho tela, obraze o vlastnom tele, a podobne.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ❤ Vzťahy a Sex so Simou (@simonamacorova)

O ľuďoch je známe, že klasické posedenia a dohováranie im nevonia. Aké sú tvoje skúsenosti? Musela si niekedy vymyslieť inovatívny spôsob, aby sa ľudia cítili príjemnejšie alebo sa viac otvorili a rozhovorili?

Koučing nie je dohováranie ani klasické posedenie. Na to, aby sa ľudia mohli pozrieť na veci z inej perspektívy, potrebujú k nim pristupovať odlišne. Každý z nás ten svoj príbeh už dobre pozná. Koučingové metódy zahŕňajú prechádzky v prírode, kde sa vieme viac napojiť na svoje telo, pri pohybe sa aktivujú centrá nervovej sústavy, ktoré nám dovolia vidieť veci z iného uhla.

Niekedy s klientmi kreslíme alebo používame dixit karty. Koučing využíva kreatívne spôsoby, aby sa dostal do hlbšieho vnímania jednotlivca, ktorý by následne mohol začať vidieť veci inak.

Základom je vytvorenie dôvery, aby sa ľudia cítili bezpečne a mohli čerpať zo svojich vnútorných zdrojov. My už odpovede v sebe máme, ale niekedy sa dostaneme do bludného kruhu, kde ich nevidíme.

Je naozaj pravdou, že ľudia sa skôr otvoria pred cudzím človekom, ako pred blízkou osobou?

Záleží to na človeku. Niekedy je to jednoduchšie, lebo odborník na danú tému nesúdi. Nekritizuje, počúva, pýta sa. Je objektívny. Niekedy sa nevieme otvoriť pred blízkym človekom, lebo predošlé pokusy zlyhali. Možno sa cítime nepochopení, alebo je tam hanba a strach, čo si o nás ten druhý pomyslí. Alebo sa bojíme, aby sme blízku osobu nezranili.

Koučing pomáha nájsť riešenia a zlepšuje komunikačné zručnosti, aby sa človek mohol otvoriť pred blízkou osobou a viesť s ňou úprimný rozhovor.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ❤ Vzťahy a Sex so Simou (@simonamacorova)

Aké je vekové rozpätie ľudí, ktorí k tebe chodia?

Mám skúsenosti s ľuďmi od 20 do 58 rokov, priemerný vek je 20 až 45 rokov.

S čím majú ľudia najčastejšie problém? Je niečo, čo ich zaujíma viac, než iné oblasti?

Ľudia nemusia mať problém, aby šli za koučom. Niektorí chcú priniesť viac radosti do svojho intímneho života, pracovať na sebe, aby mohli byť lepšími ľuďmi, partnermi, milencami, rodičmi.

Keď ma ľudia kontaktujú, prídu s konkrétnou záležitosťou, na ktorej chcú pracovať, ktorú chcú zmeniť. Spolu so sprievodcom nachádzajú súvislosti, ako daná vec zapadá do ich systému. To, aký máme vzťah k vlastnej sexualite a k vlastným vzťahom sa často odráža aj v ostatných oblastiach života.

S akým najbizarnejším problémom alebo požiadavkou na teba ako koučku si sa stretla?

Stalo sa mi, že ma jednotlivci, alebo páry požiadali, aby som ich pozorovala pri masturbácii, alebo pri intímnom styku. Ale bolo to len preto, lebo si nevedeli predstaviť, akou formou sa dá pracovať na daných témach pomocou rozhovoru a použitia koučingových metód.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ❤ Vzťahy a Sex so Simou (@simonamacorova)

Čo je podľa teba najčastejšou príčinou partnerských nezhôd? Je to podľa teba spojené aj s toľko diskutovanými sociálnymi sieťami?

Často sa stáva, že sa tak povediac ocitneme vo vzťahu. Že sme si partnera nevybrali. Že sme cítili nátlak z okolia, od priateľov, že sme sa cítili sami a hľadáme niekoho, kto nás akoby napraví. Že vzťah vyzerá dobre na fotkách na sociálnych sieťach, ale v skutočnosti tam chýba vzájomný rešpekt. Treba sa pozrieť na to, prečo som s danou osobou a čo chceme spolu vybudovať. Či som s niekým, koho si vážim a zbožňujem s ním byť.

Ďalej, aké sú moje očakávania? Filmy a sociálne siete nám ukazujú, že všetko by malo ísť hladko. Nie je to pravda. Príde obdobie, keď sa začneme ukazovať vo svojej skutočnej podstate a zrazu vstávame s pocitom, že aha, zase ty. Je to úplne normálne, a tiež sa to zmení.

Ako podľa teba vyzerá tá skutočná láska?

Romantická láska nás často zaslepuje, a takmer vždy vyprchá. Pravá láska, tá hlboká, pretrvávajúca láska, ktorá je odolná voči emocionálnym rozmarom alebo fantáziám, je voľba. Je to záväzok voči druhej osobe. Táto forma ľúbenia je ťažšia, lebo zahŕňa to ľudské v nás, ktoré nechceme, aby nikto videl a aj to, keď tam byť nechceme. Byť oporou pri pocitoch menejcennosti, pri návaloch emócií, pri návšteve doktorov, keď sme najzraniteľnejší. Ale táto forma je oveľa zmysluplnejšia. A na konci dňa prinesie skutočnú radosť.

Vo vzťahu je dôležitá úprimná komunikácia. Partneri, ktorí sa rozprávajú spolu o svojom vzťahu, ho majú uspokojivejší, to isté platí aj o sexe. Ak vám vo vzťahu niečo prekáža, musíte byť ochotní to povedať. Takýmto rozhovorom sa buduje dôvera a dôverou sa buduje intimita. Zraniteľnosť prináša so sebou aj trochu bolesti, ale je to jediný spôsob, ako tento vzťah posilniť a priniesť na ďalšiu hlbšiu úroveň.

Ako dlho podľa teba trvá, než sa výsledky sex a partnerského koučingu začnú prejavovať aj v živote?

To je veľmi individuálne. Koučing je zameraný na riešenie situácii tu a teraz. Záleží na záväzku a úsilí jednotlivcov alebo partnerov. Keď už človek vyhľadá kouča, má silnú motiváciu a potrebu niečo zmeniť a výsledky sa môžu prejaviť aj hneď, je to v rukách každého z nás.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ❤ Vzťahy a Sex so Simou (@simonamacorova)

Ako by si zhodnotila celkovú úroveň osvety v tomto smere u mladých ľudí?

Mladí ľudia sú zvedaví, chtiví po informáciách. Chcú skúšať a experimentovať, čo je úplne normálne. Ak sa s nimi nebudeme rozprávať my dospelí, či už o sexe, o intimite, o vzťahoch, o emóciách, či zmenách v ich tele, budú hľadať svoje zdroje niekde inde.

Súhlasila by si so zavedením sexuálnej výchovy na školách? Kedy je podľa teba ideálny čas začať sa rozprávať o týchto veciach s deťmi?

Určite áno. Sexuálna výchova by mala byť prispôsobená veku a vývinu dieťaťa. Nie je to rozhovor, ktorý urobíme raz a dosť. Je to neustála komunikácia medzi rodičom a dieťaťom a následne medzi lektorom a dieťaťom. Sexuálna výchova nezahŕňa len sex, ale je to príprava detí na zvládnutie ich emócií. Na to, aby si pestovali zdravé priateľstvá, aby si vybudovali pozitívny vzťah k vlastnému telu. Tiež aby vedeli komunikovať svoje potreby – určiť si hranice a rozpoznali súhlas. Aby boli schopní ho dať a aj rešpektovať, keď súhlas daný nebol.

Som členkou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, kde jadrom toho, čo robíme, je vytvárať priestor, aby mohli mladí ľudia prekvitať, rozpoznať a dosiahnuť ich potenciál, budovať zdravú sebadôveru a pozitívne vzťahy. Kladieme silný dôraz na to, aby mali ľudia prístup ku kvalitným informáciám, podporujeme ich kritické myslenie, vnímanie reality a prevzatie zodpovednosti. Následne im to umožňuje robiť pozitívne, bezpečné, zdravé a dobre premyslené rozhodnutia v živote.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ❤ Vzťahy a Sex so Simou (@simonamacorova)

Veľmi dôležitou témou je v dnešnej dobe aj to, ako nestratiť v láske samého seba. Existuje na to nejaký univerzálny recept? Prečo sa to tak často deje?

Zdravý a šťastný vzťah si vyžaduje dvoch zdravých a šťastných jednotlivcov. To znamená dvoch ľudí s vlastnými identitami, vlastnými perspektívami a záujmami, ktoré robia sami, vo svojom voľnom čase. Úlohou partnera nie je nás robiť šťastnými. Nehovorím, že by ste nemali robiť pekné veci jeden pre druhému, alebo že nás partner nemôže niekedy urobiť šťastnými. Iba hovorím, aby sme to od partnera neočakávali, nie je to ich zodpovednosť.

Zistite, čo vám prináša radosť, a potom ju prinášajte do vzťahu. Zamerajte sa na individuálny rast a doprajte si vzájomne priestor. Majte svoje záujmy, svojich priateľov, svoju sieť podpory, svoje koníčky. Často ukladáme celé bremeno len na jedného človeka a chceme, aby bol naším partnerom, milencom, kuchárom, zabávačom, terapeutom, kamoškou na jogu či spoločníkom na ochutnávku whiskey. Rozdielne záujmy obohacujú vzťah a prinášajú nové obzory.

Formou lásky je určite aj seba-láska. Akú rolu hrá v partnerskej láske a vzťahoch všeobecne?

Často si zamieňame seba-lásku so sebestačnosťou. Sebestačnosť je dopriať si kúpeľ, masáž, uvariť si chutné jedlo. Sú to veci, ktoré nás udržujú pri mentálnej pohode, aby sme boli schopní zvládnuť každodenný život.

Seba-láska znamená podržať seba samého ako jednotlivca. Udržať si vlastnú prítomnosť a energiu v prítomnosti. A v energii iných ​​byť otvoreným a pravdivým k sebe samému. Je to akceptovanie, že nie sme dokonalí, prijatie zodpovednosti za chybu bez toho, aby sme si dali nálepku, že sme neschopní ísť za našimi snami a cieľmi, aj keď môžeme zlyhať. Je to o schopnosti prijímať a dávať lásku. Seba-láska nám pomáha zachovať si našu identitu a prináša do vzťahu viac radosti, pohody a pochopenia.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ❤ Vzťahy a Sex so Simou (@simonamacorova)

Je niekedy naozaj lepším spôsobom zmieriť sa s tým, že vzťah nefunguje a radšej v ňom nepokračovať? Kedy?

Vzťah má slúžiť partnerom, nie naopak. Ak to, čo sme spolu vybudovali nám už nevyhovuje, je čas, aby sme sa pozreli, ako môžeme zmeniť doterajšie nastavenia a prispôsobiť vzťah tak, aby sme v ňom boli obaja spokojní. Ak to už nechceme meniť, naše hodnoty a smerovanie sa vyvíjajú inými smermi, je čas si poďakovať za spoločné obdobie a ísť ďalej. Ak s tým potrebujeme pomoc, nie je hanba vyhľadať odbornú podporu na to, aby sme mohli vzťah pretransformovať alebo ho dôstojne ukončiť.

Existuje podľa teba univerzálny návod na kvalitný a úspešný vzťah?

Vo vzťahu sme dvaja a budujeme ho ako tím tak, aby vyhovoval nám obom. Každý kvalitný vzťah je postavený na vzájomnej úcte, dôvere a záväzku na danom vzťahu pracovať. Základom pre kvalitný vzťah je byť spolu z dobrého dôvodu. Mať reálne očakávania, vzájomne sa rešpektovať, naučiť sa úprimne komunikovať a zvládnuť konflikt. Taktiež rásť zvlášť ako jedinec, dopriať si priestor, budovať si priateľstvo s partnerom, vyhradiť si čas na intimitu a mať spoločný smer.

Na rady a vysvetlenia rôznych vzťahových či sexuálnych problémov sa môžeš tešiť už čoskoro aj v novej pravidelnej rubrike!


Ak máš otázku, prípadne hľadáš podporu pri riešení problému týkajúceho sa sexuality, intimity a vzťahov, kontaktuj vzťahovú a sex koučku Simonu. Pokojne sa jej ozvi priamo na e-mail hello@simonamacorova.com, cez Instagram, alebo Facebook.

Zdroj: hashtag.sk
Odporúčame