Košickí študenti vymysleli jedinečný produkt: Chcú s ním osloviť aj Google, budú úspešní?

scribo

Študenti sa rozhodli využiť odpadový vosk z tlačiarní a ušetriť pri tom množstvo plastu (Zdroj: súkromný archív Scribo)

#Dvadsať študentov z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach sa na hodinách aplikovanej ekonómie rozhodlo založiť študentskú firmu. Príležitosť na jej vytvorenie dostali od neziskovej organizácie JA Slovensko a v priebehu jedného školského roka pod dohľadom vyučujúcej simulujú chod reálnej firmy. To, s čím sa rozhodli „podnikať“ ťa úplne dostane. Ide nielen o originálny, ale najmä ekologický nápad!

Cieľom študentských firiem je vzdelávať študentov v oblasti podnikania. Táto skupina šikovných gymnazistov našla svoje miesto na trhu medzi školskými či kancelárskymi potrebami. Konkrétne v prepisovačkách – markroch na tabule.

Povedzte nám, čo je to Scribo?

Názov Scribo je odvodený z latinčiny a v preklade znamená „ja píšem“, aby sme sa zamysleli, čím píšeme a aký to ma dopad na okolie. Scribo markrom chceme definovať inovatívny spôsob písania na biele tabule a zachovať atraktívnosť ekologicky udržateľných projektov.

Uvádzate, že ide o ekologické popisovače. Z čoho sú vyrobené?

Naše voskové popisovače sú vyrábané z nezávadného odpadu voskových tlačiarní. Tieto tlačiarne produkujú voskový odpad, ktorý bol doteraz vyhadzovaný. My tento odpad odoberáme a recyklujeme. Do vosku pridávame olej, škrob a farbivo na zaistenie ideálnych písacích vlastností. Navyše naše markre neprodukujú žiaden plastový odpad.

scribo
Slovensko je podľa študentov otvorené novým startupom (Zdroj: súkromný archív Scribo)

Ako ste prišli na firmu, ktorá vám ich vyrába?

Scribo markre sú ručne vyrábané našim výrobným tímom. K finálnemu postupu výroby sme prišli usilovným procesom skúšania. Zatiaľ je ťažké odhadnúť životnosť jedného markra, pretože to závisí od viacerých faktorov, ako napríklad tlaku na tabuľu pri písaní alebo od jednotlivej tabule.

Ako ste stanovili výrobnú cenu a možný zisk? Ich cena sa zdá byť absolútne perfektná.

Pred spustením firmy sme sa hodinách preberali teóriu podnikania a následne to aplikovali do praxe. Naše zistenia z prieskumu trhu a SWOT analýzy nás naviedli na túto cenu. Prvý týždeň predaja nás pozitívne prekvapil a prekonal naše očakávania, no nevedieme túto firmu za účelom zisku, ale vzdelávania sa.

Ako máte rozdelenú zodpovednosť? Aké máte pozície v tíme?

Chod firmy je rozdelený do 4 oddelení – výroba, marketing, financie a ľudské zdroje. Každý člen má vo firme svoju úlohu v rámci svojho oddelenia. Na čele je náš prezident Oszkár Urbán. Za projektom stojíme hlavne my – študenti, no veľkú pomoc dostávame aj od minuloročnej firmy REN, ktorá s nami zdieľa ich skúsenosti a riešenia na problémy.

Máte urobenú dokonca aj webovú stránku, bola to vaša iniciatíva a práca navyše?

Chod firmy nie je nikým definovaný. Aby sme sa prispôsobili aktuálnej situácii, stránku sme vnímali ako nevyhnutnú. Stránku sme si tiež spravili sami, ponúkame tam najnovšie informácie o našom produkte a spôsob predaja.

scribo
Produkt Košických študentov má veľký potenciál (Zdroj: súkromný archív Scribo)

Je to iba študentský projekt, alebo máte ambíciu sa mu venovať naplno aj popri škole ako napríklad privyrobeniu?

Naša firma funguje len počas tohto školského roka, no zvažujeme možnosť pokračovať v tejto činnosti ak by sa projekt uchytil. Podobne ako minuloročná firma REN by sme si založili túto firmu nanovo a začali tak podnikať.

Nad akými projektami ste okrem tohto uvažovali? Prečo padlo finálne rozhodnutie práve na Scribo?

Prvých nápadov bolo veľa. Od aplikácie na šetrenie vyhodeného jedla, až po nápad inteligentného pera. Realizácia Scriba prináša riešenia najzávažnejších problémov dnešnej spoločnosti, na ktoré sa snažíme poukázať. Chceme poukázať na dôležitosť recyklovania materiálov a cestu bez plastového odpadu.

Aké to je začať podnikať na Slovensku? V čom vidíte výhody a v čom naopak, nevýhody?

Uvedomujeme si, že vo väčších európskych krajinách majú takéto malé firmy viac možností na rozvoj, no určite by bolo ťažšie sa vyrovnať konkurencii a udržať krok. Slovensko je pomerne otvorené novým startupom, čo sa snažíme využiť.

Aké máte očakávania od tohto projektu? Pre koho je váš produkt určený? Zdá sa, že školy budú ešte dlho zatvorené.

Náš produkt je primárne určený pre školy a korporácie, kde je spotreba plastových fixiek veľmi veľká. Uvedomujeme si, že aktuálna situácia nášmu biznisu neprospieva, no Scribo markre sú optimalizované aj pre jednotlivcov v domácnostiach. Našou víziou je produkt rozšíriť aj do zahraničia a osloviť spoločnosti ako Google, Amazon alebo IBM.

Zdroj: Hashtag.sk
Odporúčame