NÁZOR Predsudky o ženách v IT už dávno neplatia: Prečo je ich napriek tomu na školách málo?

Predsudky o ženách v IT

Predsudky o ženách v IT už dávno neplatia (Zdroj: Freepik/lookstudio)

#Hoci ženské pohlavie tvorí prevahu na Slovensku s 51,2 %, ešte stále sa môžeme stretávať so zastaranými názormi, ktoré delia prácu na ženskú a mužskú. Deje sa to aj vo svete techniky?

Ako súvisí výchova s inteligenciou?

Je isté, že tento smer je intelektuálne náročnejší a vyžaduje si špecifický druh analytického myslenia. Už v útlom detstve môžeme pozorovať jednu výhodu mužov pri jeho formovaní – tá však nepochádza z genetických vlôh, akoby si mnohí mohli na začiatok myslieť – ale ovplyvňuje ju práve výchova v ranom detstve. Malí chlapci sa zväčša hrajú s legom, stavebnicami, autíčkami a všetkým, čo podnecuje ich pozornosť, aby skúmali, premýšľali a hľadali vhodné riešenia, ako vec postaviť, rozobrať, zničiť alebo opraviť. Dievčatám darujeme veľakrát najrôznejšie bábiky, kuchynky, pestrofarebné oblečenia či plyšákov, ktoré rozvíjajú práve ich emočnú stránku osobnosti, a tým pádom už tým v nich vytvárame návyk, aby nad problémami premýšľali inak – nie analyticky, ale empaticky.

V deťoch sa tak nevedome formuje celkom odlišný druh inteligencie – u chlapcov logicko-matematická a u dievčat interpersonálna. Dievčatá si často z hier s hračkami, čo pripomínajú ľudí odnášajú schopnosť lepšie chápať medziľudské vzťahy a vedia opísať svoje pocity presnejšie než chlapci. Pre tých je zase už mladom veku jednoduchšie orientovať sa v číslach, zmýšľať o riešeniach problémov či jednoducho povedané – premýšľať nad vecami logicky.

Výber školy môže byť stresujúci

Aj keď výchova môže mať zásadný podiel na smerovaní mladého človeka, keď príde otázka výberu vysokej školy, často cúvnu aj tie dievčatá, ktoré na svoje detstvo spomínajú ako na prevažne chlapčenské.

Vo všeobecnosti môžu mať strach z veľkého nátlaku práve od dominujúcej mužskej väčšiny. Nielenže ich desí, že môžu prísť do styku s nepríjemnými predsudkami o ich intelekte a schopnostiach, neúspech z prípadného zlyhania môžu vnímať ako väčší, nakoľko sú viac na očiach, keď sú v menšine. Nepochybne v sebe mladé dievča musí nájsť veľkú dávku odvahy a odhodlania nielen búrať stereotypy, ale najmä snažiť sa svoje miesto v novom kolektíve udržať, čo sa mnohým ženám môže zdať frustrujúce a beznádejné. Aj preto je ich na informatických školách tak málo.

Nie je to len o stereotypoch

Z vlastnej skúsenosti viem, že narážky o ženách v IT sú na pôde fakulty mienené viac s humorom, ako s cieľom dámam ublížiť. Učitelia si veľmi dobre uvedomujú, že dievčatám sa tento smer zdá náročnejší, a preto si nemôžu dovoliť diskriminovať ich len na základe ich pohlavia. Mnohokrát sú dokonca veľmi nápomocní a témam rozdielnosti pohlaví sa v triede snažia radšej úplne vyvarovať.

Vedenia fakúlt aktívne podporujú mnohé projekty, ktoré upozorňujú na dôležitosť žien v oblasti IT a propagujú ich aj svojich weboch aj ročníkových kanáloch. Dievčatá v triede si často vzájomne pomáhajú, ale neskupinkujú sa – čím sa naskytá priestor pre vytváranie pekných vzťahov aj so spolužiakmi a vznikajú tak veľmi silné a dlhé priateľstvá, niekedy aj na celý život. Je dôležité chápať, že predsudky na univerzite sú v dnešnej dobe doznievajúcou hudbou minulosti, a to, na čom skutočne záleží, je či je mladý človek pripravený zvládnuť jej študijné výzvy.

Zdroj: Timea Funtíková
Odporúčame