Nevšímaví vojaci

# Už to bude druhý týždeň a oni si stále nevšimli, že som sliepka …

Odporúčame