Najstaršie kamenné nástroje nevyrobil človek: Boli objavené v Afrike – kto je pravdepodobne ich tvorcom?

Najstaršie kamenné nástroje nájdené v Afrike

Najstaršie kamenné nástroje pravdepodobne nevyrobil človek (Zdroj: T.W. Plummer/Homa Peninsula Paleoanthropology Project)

#Doteraz sme si asi všetci mysleli, že kamenné nástroje, ktoré boli objavené pri archeologických vykopávkach, vyrobil človek. Respektíve ich vyrobil jeho predchodca, patriaci do rodu Homo. Podľa novej štúdie, ktorá skúmala najstaršie kamenné nástroje, je jasné, že ich tvorcom človek nebol. Kto ich vyrobil a používal?

Najstaršie kamenné nástroje vyrobené ľudskými rukami, no nie človekom?

Ešte v roku 2016 objavili archeológovia doteraz najstaršie kamenné nástroje, aké sa kedy našli a podrobili ich detailnejšiemu výskumu. Náleziskom nástrojov je lokalita Nyayanga na brehu Viktóriinho jazera v Keni. Názov týchto nástrojov je Oldowan, čo je pomenovanie pre najstaršie druhy kamenných nástrojov vyrobených ľudskými rukami.

Podľa výsledkov štúdie, uverejnenej aj na sciencealert, sa vedci domnievajú, že oldowan nástroje neboli vyrobené človekom, ale jeho najbližšími predkami. Doteraz najstaršie objavené nástroje datovali do obdobia spred 2,6 milióna rokov. Tieto nové nástroje možno datovať do obdobia 2,6 až 3 milióny rokov späť.

Medzi 1776 fosílnymi kosťami zvierat sa našlo aj 330 artefaktov, ktoré vykazovali známky mäsiarstva. Vek nástrojov sa možno ešte spresní, ale už teraz je isté, že pochádzajú z obdobia, kedy sa predkovia Homo sapiens túlali po boku iných raných ľudí, nech už to bol ktokoľvek.

Nástroje s obrovským významom pre život

Analyzované kamenné nástroje dokázali lepšie drtiť a rezať, napríklad ako to dokázal vtedy používaný molár slona. Paleoantropológ Rick Potts z Národného múzea prírodnej histórie Smithsonian Institute v meste Washington, D.C., ktorý bol súčasťou výskumu povedal: „oldowanská technológia znamenala niečo, ako náhle vyvinúť novú sadu zubov mimo vášho tela a našim predkom otvorila novú škálu potravín na africkej savane.“

Kosti, nájdené spolu s nástrojmi, nesú známky hlbokých rezných rán, na miestach kde výrobcovia nástrojov pravdepodobne odrezali mäso od kosti. Dôkazy naznačujú, že dokonca rozdrvili niektoré kosti, aby extrahovali vysokokalorickú kostnú dreň alebo drtili rastlinný materiál. Nástroje boli také účinné, že výrobná technológia sa rýchlo rozšírila po celej Afrike počas nasledujúcich tisícročí.

Identifikácia lokality a veku nástrojov

Doteraz najstaršie náleziská nástrojov oldowan sa obmedzovali na územie takzvaného Afarského trojuholníka, čo je jeden z najopustenejších a najhorúcejších regiónov sveta. Nehostinná púšť je obklopená spiacimi vulkánmi a lávovými poľami a tiahne sa až k Etiópskemu masívu. Nálezy sa našli v dvoch lokalitách vzdialených približne 50 kilometrov od seba.

Lokalita Nyayanga rozširuje doteraz známe miesta nálezov nástrojov o viac ako 1 300 kilometrov na juhozápad. Tiež posúva odhad pôvodu nástrojov do obdobia spred 2,9 milióna rokov. Vedci tento vek odhadli pomocou kombinácie dátovacích techník.

„Naozaj zaujímavé je, že tu na tejto lokalite máte jedny z prvých dôkazov o zabíjaní megafauny ešte pred príchodom ohňa,“ hovorí Julien Louys z Austrálskeho výskumného centra pre ľudskú evolúciu na Griffith University. Na vysvetlenie, megafauna predstavuje veľké zvieratá, ktoré sa po Zemi pohybovali počas pleistocénu. Sú charakterizované dlhovekosťou, pomalým rastom, nízkou mierou úmrtnosti a s niekoľkými alebo žiadnymi predátormi.

Za všetko môže Parantrop! Alebo?

Kamenné nástroje a kosti zvierat, ale nie sú jediným objavom. Tím antropológov identifikoval aj dva zuby – horný a dolný ľavý molár, jeden zlomený na polovicu a druhý takmer úplný. Vedci ich priradili k vzdialenému bratrancovi ľudí, konkrétne Parantropovi (lat. Paranthropus).

Analýza izotopov uhlíka v zubnej sklovine naznačila, že raní ľudia jedli veľa rastlinnej stravy, ale aj mäso získané zo zvierat. Jeden zo zubov bol nájdený v úzkom spojení s oldowanskými artefaktami. To viedlo vedcov k záveru, že títo hominíni vyrábali alebo aspoň používali kamenné nástroje, a nie naši predkovia z rodu Homo.

Tieto údaje naznačujú, že zástupcovia rodu Homo neboli jediní, ktorí používali oldowanské nástroje. Ich existencia sa prekrývala s existenciou iných hominínov, ako je Parantrop, a nájdené zuby teóriu ďalšieho používateľa iba potvrdzujú. Samozrejme, definitívne závery nebudú jasné, pokým artefakty nebudú podrobené dôkladnej kontrole zo strany iných vedcov alebo porovnané s inými nálezmi. Zuby Parantropa však otvárajú novú fascinujúcu alternatívu.


Buď s nami aj na Instagrame a dozvieš sa o každom novom článku ako prvý!

Zdroj: hashtag.sk
Odporúčame