Nahlásenie prechodného pobytu nie je povinné

Foto: Shutterstock

Kým trvalý pobyt ste povinní nahlásiť na miestnom úrade, prechodný už v podstate riešiť ani nemusíte. Sú ale prípady, kedy sa oplatí spraviť tento dobrovoľný úkon, napríklad ak pracujete mimo miesta trvalého bydliska. Prináša vám to určité výhody.

Čo je prechodný pobyt?

O bežný prechodný pobyt ide vtedy, ak sa na konkrétnej adrese, mimo trvalého pobytu, zdržujete dlhšie ako 90 dní. Ako už bolo spomenuté, nie je nutné tento pobyt nahlasovať ako tomu bolo v minulosti. Pretože, ak napríklad pracujete mimo svojho bydliska, môžete vďaka tomu prechodnému dostať príspevok na bývanie alebo presťahovanie.

Ak si však chcete užívať pohodlie a služby právoplatného občana toho, ktorého miesta, ale nie je vám príjemné niekoho žiadať o súhlas, môžete si vybaviť prechodný pobyt čisto len v podobe vlastnej schránky s potrebným označením, ktoré sa môže zaznamenať aj v občianskom preukaze.

Ako sa prihlásiť na prechodný pobyt?

Máte svoj trvalý pobyt, ale pracujete alebo sa prevažne zdržiavate v inom meste? Nahlásenie prechodného pobytu môžete spraviť na miestnom, resp. mestskom úrade alebo elektronicky, ak vlastníte občiansky preukaz s čipom a elektronickým podpisom. Na prihlásenie bude okrem občianskeho preukazu potrebné preukázať aj vzťah k nehnuteľnosti, v ktorej si pobyt nahlasujete.

Pokiaľ ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom nemusíte nič riešiť, list vlastníctva si úradníci vyhľadajú priamo na miestnom úrade. Častejšie ale prichádza k nahlasovaniu prechodného pobytu v podnájme.

V tomto prípade je potrebný písomný súhlas majiteľa, resp. majiteľov. Ďalšou možnosťou je využiť služby firiem, ktoré ponúkajú prenájom trvalého pobytu, prípadne toho prechodného v Bratislave.

V praxi to znamená, že bývať budete v nájomnom byte, ale pobyt budete mať na ponúkanej adrese so všetkými službami, ktoré nielen pri doručovaní pošty určite využijete.

Odhlásenie z prechodného pobytu

Prihlásenie prechodného pobytu zanikne automaticky po uplynutí obdobia, na ktoré ste si ho nahlásili alebo prenajali. Odhlásiť sa môžete samozrejme aj skôr, zrušiť ho môžete vy alebo majiteľ, či spolumajiteľ nehnuteľnosti.

Bezproblémové zrušenie pobytu je v záujme oboch strán – prenajímateľa aj nájomcu – pretože ponechaním prechodného bydliska na adrese, na ktorej sa už nájomca nezdržuje, môže priniesť nepríjemnosti obom. V každom prípade máte ale niekoľko možností, s ktorými si to celé môžete zjednodušiť.

Zdroj: PR článok
Odporúčame