Nová štúdia naznačuje, že kolektívne športy majú priaznivý vplyv na duševné zdravie: Súhlasíš s ňou?

kolektívny šport vybíjaná

Podľa štúdií vedú kolektívne športy k zlepšeniu psychického zdravia (Zdroj: Unsplash/Vince Fleming)

#Nová štúdia naznačuje, že kolektívne športy môžu vplývať na duševné zdravie detí a mladistvých lepšie, než individuálne športy,  alebo to, že nešportujú vôbec. Tejto štúdie sa zúčastnilo 11 235 detí vo veku 9-13 rokov. Ich rodičia alebo opatrovníci hodnotili duševné rozpoloženie dieťaťa prostredníctvom dotazníka, ktorý je súčasťou Achenbachovho systému empirického hodnotenia. Ten sa často využíva na zistenie emocionálnych a behaviorálnych problémov u detí a adolescentov.

Výskum ukázal, že u detí, ktoré sa venujú kolektívnym športom, bola úroveň úzkosti o 10% nižšia a úroveň depresie až o 19% nižšia než u tých, ktorí sa nevenujú žiadnemu športu. Naopak s účasťou v individuálnych športoch sa spájala o 16% vyššia miera úzkosti a o 14% vyššia miera depresie než u nešportujúcich.


Hokej pod vodou alebo kotúľanie syrov: Pozri si tie najčudnejšie športy, aké ľudia vymysleli!


Prečo je to tak?

Už skoršia štúdia potvrdzuje priaznivý vplyv kolektívnych športov na duševné zdravie nielen u detí, ale aj u dospelých. To nemusí byť až také prekvapujúce, keďže prepojenie medzi pohybom a lepším psychickým zdravím je už dobre zdokumentované. Pohyb zvyšuje cirkuláciu krvi do mozgu a pomáha rastu nových neurónov v určitých oblastiach mozgu, čo má na psychické zdravie pozitívny vplyv.

„Športové aktivity u mladých ľudí sa spájajú s viacerými zdravotnými výhodami, tak fyzickými, ako aj duševnými. Známymi pozitívami športu je napríklad zníženie rizika obezity, prevencia chronických ochorení, či zlepšenie pozornosti,“ vysvetľuje Emily Pluhar, psychologička pre deti a dorast z lekárskej fakulty Harvardskej univerzity.  „Tiež pomáha znížiť riziko zúčastňovania sa zdraviu ohrozujúcich aktivít.“  dodáva.

Tímové športy a pohyb vo všeobecnosti môžu pomôcť tak ľuďom trpiacim duševnými problémami, ako aj tým, ktorí sa po psychickej stránke cítia pomerne dobre. Pohyb pomáha znížiť hladinu stresového hormónu, zvýšiť sebavedomie, alebo dokonca zlepšiť spánkový cyklus.

športovec robiaci rozcvičku pred behom
Kolektívne športovanie je psychickému zdraviu prospešné (Zdroj: Unspash/Alora Griffiths)

Kolektívne športy verzus individuálne

Štúdie jasne ukazujú, že tímové športy majú pozitívny vplyv na ľudskú psychiku, a tak sa môže zdať prekvapivé, že pokiaľ ide o individuálny šport, naznačujú skôr opak. Existuje na to niekoľko možných vysvetlení. Podľa inej štúdie sa kolektívnym športom ľudia venujú skôr pre zábavu, kým pri tých individuálnych majú často vyššie ambície. Nervozita pred súťažou alebo zápasom je síce prirodzená, no keď kladieme na seba priveľké očakávania, ľahko sa ocitneme pod tlakom. Hlavne pre mladého človeka môže byť takáto situácia mimoriadne stresujúca.

V prospech štúde hrá aj to, že pri individuálnom športe chýba pocit priateľstva a toho, že jednotlivec niekam patrí, je súčasťou niečoho. Pre deti a mladých ľudí sú skupinové športy príležitosťou nadobúdať komunikačné zručnosti a naučiť sa byť súčasťou skupiny. V prospech individuálneho športu zase hrá to, že zlepšuje sústredenie, duševnú silu a sebadôveru. Prehra však môže viesť k pocitom hanby, prípadne viny.

Neil Hardy zo vzdelávacej platformy High Speed Training opisuje tímový šport ako dôležitú súčasť nadväzovania kontaktov. „Deti, ktoré sa venujú športom, prichádzajú do kontaktu s rôznymi ľuďmi, vrátane trénerov, či mentorov. Pri tímových športoch sa vytvárajú priateľstvá, podporné siete, buduje sa odolnosť a sebavedomie, “ vysvetľuje.

Kedy sú kolektívne športy neefektívne?

Zapájanie detí do tímových športov má nepopierateľné výhody, no vždy sa nájdu aj výnimky. Nie každé dieťa má záujem sa kolektívnym športom vôbec venovať. Takisto sa môže stať, že dieťa do tímu proste nezapadne a nebude sa cítiť ako jeho súčasť.  Významný problém predstavuje aj šikana.

„Vždy treba brať do úvahy želanie a potreby dieťaťa. Tlačiť dieťa do tímového športu proti jeho vôli podľa všetkého neprinesie pozitívny výsledok pre žiadnu zo zúčastnených strán.“  Tvrdí Hardy.Čo sa týka športov a fyzických aktivít, na výber je veľa možností, z ktorých má každá svoje výhody. A hoci sú jasne potvrdené výhody kolektívnych športov, niekomu môže viac výhod priniesť práve individuálne športovanie.


Buď s nami aj na Instagrame a dozvieš sa o každom novom článku ako prvý!

Zdroj: hashtag.sk, verywellmind.com
Odporúčame