Iný kraj, iný mrav: VIDEO televíznej zábavy z Japonska

Youtube

#Japonská televízia prináša množstvo zvlášností, hlavne ich zábavné programy sú naozaj zaujímavé…

https://www.youtube.com/watch?v=GS2EXLe580c

Odporúčame