Tisíce žien sa zapojili do globálnej akcie: Spoločnosť Mars zverejňuje zistenia zo štúdie o rodovej rovnosti

ženy

Globálny prieskum o rovnoprávnosti žien má zaujímavé výsledky (Zdroj: Tlačová správa)

#Spoločnosť Mars, Incorporated zverejnila výsledky globálnej štúdie #HereToBeHeard bola vytvorená s cieľom získať názory všetkých žien. Nezávisle od rasy, veku, sexuálnej orientácie, vierovyznania, zdravotného stavu sa zapojili do rozumného dialógu o tom, ako by svet mohol byť inkluzívnejší. Štúdia bola uvedená v čase, keď zdrvujúce a disproporčné dopady pandémie Covid-19 posunuli boj o rodovú rovnosť žien späť o 136 rokov. Nová správa si dala za cieľ opäť sa priblížiť cieľu rodovej rovnosti.

V priebehu troch mesiacov sa do tejto crowdsourcingovej iniciatívy zapojilo viac než 10-tisíc žien z 88 krajín, ktoré odpovedali na jednu jedinú otázku: Čo je potrebné zmeniť, aby ženy dosiahli svoj plný potenciál?. Ženy v krátkych nahrávkach, ako aj v hlbokých osobných úvahách volali po systémovej zmene. Očakávajú ju najmä od svojich zamestnávateľov, vlád, komunít aj mužov. Iba tá im pomôže prekonať bariéry, ktorým čelia. Výsledkom je presná a inšpirujúca správa, ktorá vyzýva spoločnosť, aby ženy počúvala, učila sa a robila viac pre rodovú rovnosť. Štúdia je súčasťou platformy Plný potenciál spoločnosti Mars a slúži na posun smerom k rodovej rovnosti.

Spolupráca so špičkovými vedcami

Spoločnosť Mars na tejto ankete spolupracovala s tímom vedcov z iniciatívy Budúcnosť marketingu Obchodnej školy Saïd pri Oxfordskej univerzite a externými kvalitatívnymi analytikmi, ktorí vyhodnocovali odpovede účastníčok. Podľa výsledkov oxfordského tímu 80% žien uviedlo, že potrebujú, aby sa skončila systémová diskriminácia a pretrhli rodové stereotypy. 79% z nich zase potrebuje rovnocenné pracovné príležitosti, zatiaľ čo 65% žien chce mať väčšie slovo pri rozhodovaní sa. Je zaujímavé, že 71 percent žien zdôraznilo, že práve muži hrajú kľúčovú úlohu – či už ako spojenci pri riešení, alebo ako prekážky v ich posune vpred.

Čo môžu spoločnosti a verejnosť urobiť?

Celosvetovo pandémia spôsobila katastrofu v oblasti pracovných miest žien, kde prišlo o prácu 64 miliónov z nich. Zároveň došlo k strate viac ako 800 miliárd dolárov obratu, čo predstavuje združený HDP 98 krajín.[2]  Tento masový exodus talentu a potenciálu je veľkou stratou a je nepochybne spoločenskou zodpovednosťou spoločností tieto miesta obnoviť a poskytnúť ženám viac príležitostí.

V budúcnosti Mars plánuje využiť zistenia iniciatívy #HereToBeHeard – ktorej sa zúčastnilo viac ako 1.200 partnerov Mars – a navrhnúť a zaviesť nové politiky a kroky pre podporu našej platformy pre rodovú rovnosť Plný potenciál, ktorá bola uvedená v roku 2020.  Podarilo sa nám zaviesť už niekoľko rozvojových opatrení pre nové príležitosti pre ženy na pracoviskách, podporu komunít a trhu práce. Mars si stanovila cieľ 100% rodovo vyrovnaných vedúcich tímov.[3] Počas prvého roku spoločnosť jasne postúpila v plnení tohto cieľa, keďže tento pomer zvýšila zo 43% na 50%.

Globálny prieskum o rovnoprávnosti žien má zaujímavé výsledky (Zdroj: Tlačová správa)

Vyjadrenia vplyvných žien

Victoria Mars, členka rodiny a ambasádorka programu Plný potenciál: „Pýtali sme sa žien všade na svete a ony nám rozpovedali svoje príbehy, podelili sa so svojimi nápadmi, povedali nám o svojich ambíciách, no aj frustráciách. Položená otázka možno bola jednoduchá, no hĺbka a šírka ich odpovedí nás veľmi prekvapila – boli poučné, plné výziev, a často aj dojemné. Spoločnosti musia prispieť k posunu vpred. Mars sa preto zaväzuje prispieť k rodovej rovnosti a vyzývame aj iné spoločnosti, vlády a občianskych partnerov, aby sa nebáli a investovali do tejto iniciatívy. Nech týchto 10.000 hlasov je silným nástrojom zmeny.“

Zuzana Lošáková, Corporate Affairs Director spoločnosti Mars Central Europe: „Sme všetkým ženám vďačné, že sa zapojili do tejto kampane, ktorá bola o počúvaní sa – z pohľadu rôznych perspektív a životných skúseností žien všade po svete. Týchto 10-tisíc hlasov nám v spoločnosti Mars pomáha stanoviť si priority. Tešíme sa, že budeme pokračovať na ceste k rodovej rovnosti. Spoločnosť Mars Central Europe sa zaväzuje dosiahnuť rodovo vyrovnaný vedúci tím. Sme hrdí na to, že 4 z 9 členov vedenia Mars Central Európe sú ženy. Sme radi, že pomáhame tvoriť inkluzívnejšiu spoločnosť, kde sa všetkým bez rozdielu bude dariť.“

Daria Maslovskya, People & Organisation Director spoločnosti Mars Central Europe: „Sme dojatí silou žien, ktoré sa do kampane zapojili. Sme si vedomí, že je potrebné ešte veľa spraviť. Štúdia to len potvrdila – musíme ďalej budovať na silných základoch ruka v ruke s našimi partnermi. Výsledky prieskumu sú dobrým upozornením pre spoločnosti všade na svete – aby počúvali ženy a riadili sa tým, čo hovoria. Budeme si naďalej všímať potreby našich partnerov a to, čo hovoria. To, čo teraz najviac potrebujú, je flexibilita. Máme zaužívané otvorené konverzácie s tímami a líniovými manažérmi, aby všetci mali príležitosť povedať, čo majú na srdci. V spoločnosti Central Europe ako jeden z príkladov takejto flexibility ponúkame flexibilný pracovný čas. Teda skrátenú pracovnú dobu alebo prácu na čiastočný úväzok. Vieme tak reagovať na potreby našich partnerov.“

Ak chcete pomôcť rodovej rovnosti, počúvajte sa, učte sa a konajte: www.mars.com/heretobeheard

Zdroj: Tlačová správa
Odporúčame