Lietate s dronom v prírode? Nie všade je to dovolené

Lietate s dronom v prírode? Nie všade je to dovolené

Lietate s dronom v prírode? Nie všade je to dovolené (Zdroj: mamdron.sk)

#Zrejme každý majiteľ dronu na Slovensku sa môže pochváliť videami zachytávajúcimi malebné krajinky, lesy, jazerá a hory. Niet sa tomu čo diviť, veď práve zábery z vtáčej perspektívy odhaľujú krásu slovenskej prírody v jej celistvosti. Mnohí piloti dronov však nevedia, že aj v prírode platia pre používanie dronov určité pravidlá. Tie nie sú vytvorené pre bezdôvodné obmedzovanie ich činnosti, ale pre ochranu vzácnych biotopov a zachovanie prirodzeného rázu národných parkov a chránených území. V tomto texte si povieme prečo je zodpovedné lietanie v týchto oblastiach dôležité, ktorých lokalít sa to týka a ako sa jednoducho vyhnúť lietaniu v zónach s obmedzenou prevádzkou dronov.

Skúsenosti z Tatier

Netreba zdôrazňovať, že na Slovensku máme prírodné bohatstvo, ktoré by nám mohli závidieť v mnohých krajinách. Medzi najvýraznejšie magnety pre domácich aj zahraničných turistov patria tradične Tatry, ktoré minulý rok aj napriek pandémii navštívili státisíce ľudí. Niektorí z nich si so sebou prinášajú dron, ktorý má zvečniť ich dojmy z týchto úchvatných miest. O tom, že používanie dronov v Tatrách je prísne zakázané a pri porušení tohto zákazu hrozí pomerne „mastná“ pokuta, buď nevedia, alebo tieto nariadenia zámerne nerešpektujú.

Dôvod obmedzenej prevádky dronov spočíva najmä v ich negatívnom vplyve na chránenú faunu. Mnohé vzácne živočíchy vnímajú letiaci dron ako predátora a na základe toho aj reagujú. Netýka sa to len dravých vtákov, ale napríklad aj svišťa, či kamzíka. Ochranári z TANAPu majú s neukáznenými dronistami svoje skúsenosti. Niektorí používatelia dronov si natáčajú hniezdiská orla skalného, ktorý môže reagovať na bzučiaci dron v blízkosti napadnutím alebo opustením hniezda. Sokol sťahovavý útočí na korisť zobákom a zrážka s dronom mu môže privodiť vážne zranenia alebo smrť. O ďalšom prípade hovorí zoologička TANApu, Mgr. Erika Feriancová: „Náš dobrovoľný strážca v Národnom parku Nízke Tatry v lokalite pod Chopkom zaevidoval lietajúci dron a čriedu bežiacich kamzíkov. Následne na to našiel o niekoľko desiatok metrov uhynuté malé kamzíča, ktoré skonalo v dôsledku pádu zo skál.“

O tom, že drony majú nepriaznivý vplyv na chránených živočíchov dokazujú aj mnohé zahraničné odborné štúdie. Väčšina z nich zistila určitý behaviorálny účinok dronov na rôzne živočíchy.Najčastejšou behaviorálnou odpoveďou bol únik (55,6% vtákov; 40% suchozemských cicavcov, a 25% morských cicavcov). Vtáky tiež reagovali na drony útokom a to 11,1% vtákov“, ozrejmuje Feriancová.

Práve poznatky zo štúdií a negatívne skúsenosti pracovníkov národných parkov po celom svete viedli k tomu, že vo väčšine krajín je používanie dronov v národných parkoch zakázané, respektíve povolené len so špeciálnou výnimkou od ochranárov. Podobne je to aj u nás. 

Pokiaľ si chcete vyhotoviť zábery z dronu na území Tatier, je potrebné v prvom rade osloviť TANAP so žiadosťou, v ktorej ozrejmíte dôvody plánovaného letu a jeho parametre ako sú dátum, čas, a plánovaná oblasť. Na základe odborného stanoviska TANAPu vydá okresný úrad v sídle kraja rozhodnutie o povolení alebo zamietnutí žiadosti. 

Erika Feriancová približuje:  „Každá oficiálna žiadosť, ktorá na Správu TANAPu príde, je individuálne posudzovaná a za presne stanovených podmienok s prihliadnutím na faunu Tatier hypoteticky môže byť žiadateľovi udelená výnimka. Väčšinou býva vyhovené výskumníkom v prípade, že neexistuje iná možnosť vykonať daný prieskum územia, alebo filmovým spoločnostiam pod dohľadom pracovníka Správy.“

Akých oblastí sa týka zákaz lietania s dronmi?

Legislatívne pravidlá pre prevádzku dronov na Slovensku upravuje Rozhodnutie 2/2019 Dopravného úradu, ako aj Zákon 543/2002 o ochrane prírody. Podľa týchto predpisov sa zákaz prevádzkovania bezpilotných prostriedkov týka chránených prírodných území so stupňom ochrany 3 až 5.

Nasledujúci graf zobrazuje pomer medzi lokalitami s jednotlivými stupňami ochrany. 

Zdroj: ŠOP SR

Správa o stave životného prostredia Slovenskej Republiky v roku 2019

Pravidlá lietania s dronmi v chránených územiach (bez povolenia) možno u niektorých dronistov vyvolávajú pocit, že nemôžu lietať takmer nikde. Z uvedených informácií je však zrejmé, že obmedzenia prevádzky UAV v súvislosti s chránenými oblasťami sa týkajú len cca 8,2% územia Slovenska (3-5 stupeň ochrany). Oblastí v prvom a druhom stupni (91,8% územia SR) sa to netýka.

Ako zistiť kde môžem a kde nemôžem lietať?

V teréne je pomerne ťažké zistiť, či sa nachádzate v prírodnej oblasti so stupňom ochrany 3 až 5.  Občianske združenie Mám Dron vyšlo v ústrety pilotom dronov a spustilo aplikáciu MamDron. Tá umožňuje plánovanie letu s dronom podľa platných nariadení, takže v sebe integruje nielen údaje o bezletových zónach v chránených prírodných oblastiach, ale aj ďalšie no-drone zóny, ako napríklad oblasti v blízkosti letísk, ciest, železníc, vojenských objektov, či miest s obmedzenou prevádzkou dronov definovaných niektorými samosprávami (škôlky, školy, nemocnice, verejné parky). 

Používateľ aplikácie si jednoducho zvolí parametre oblasti, v ktorej chce let uskutočniť, a do niekoľkých sekúnd zistí, či sa neprekrýva so zónou chráneného územia alebo inou no-drone zónou. Vyhne sa tak nie len možnej pokute, ktorá sa môže vyšplhať až do výšky 3319,39 Eur (pre súkromnú osoba, pre právnickú osobu až do výšky 9958,17 eur), ale zároveň tak chráni vzácnych živočíchov a prirodzený ráz chránených prírodných oblastí. Aplikáciu MamDron je možné si zdarma stiahnuť pre iOS a Android zariadenia. Viac informácií o aplikácií poskytuje webová stránka združenia: www.mamdron.sk

Odporúčame