Čistychov zahadzuje jednu etapu svojho života a začína novú ako Čis T!

Len pred niekoľkými dňami sa na youtube Rukahore objavilo video, kde sa hovorilo o odchode, alebo smrti Čisteho. Toto video vo veľa ľudoch vzbudilo otázky, čo sa vlastne stalo, i keď určite každému bolo jasné, že Čistychov neumrel. Mnohí sa domnievali, že ide najmä o marketingový ťah, keďže vydáva nový album.

Po novom tracku s názvom Questions, nám po novom Čis T prezradil viac. Track nesie odkaz, v ktorom sa vysvetlilo, o čo vlastne šlo, a prečo nastala zmena v jeho mene. Taktiež keď čistého sledujete aj na IG (tu), ste sa mohli dočítať o tom viac. Čisty nám prezradil, že túto zmenu plánoval už dlho, len čakal na čas, kedy bude môcť danú umeleckú etapu oddeliť od druhej. Myslím, že slov bolo dosť a v závere vám pripájame track Questions. Ak by ste si o jeho zmene chceli prečítať viac, urobiť tak môžte na jeho Instagrame. Na záver len toľko: Nech žije Čis T!

Odporúčame