Sexuálne obťažovanie je častejšie, ako si myslíš: Ešte stále je v spoločnosti veľmi tolerované, hovorí odborníčka

žena leží na posteli a drží sa za hlavu

Sexuálne obťažovanie môže obete poznačiť na celý život (Zdroj: Unsplash/Anthony Tran)

#Pred nejakým časom sa na sociálnych sieťach objavil príspevok Zuzany Kovačič Hanzelovej. Svojich sledovateľov v ňom informovala o nepríjemnej udalosti, ktorá sa jej stala. Jej kamarátku a novinárku Lauru Kellöovú obťažoval taxikár. Podľa komentárov pod týmto príspevkom nejde o ojedinelý prípad.

Hoci je to nesmierne vážna téma, v našej spoločnosti sa obťažovanie veľmi často zľahčuje a dokonca aj toleruje. Obete sexuálneho obťažovania ale môžu byť poznačené na celý život. Ako sa teda s takýmto správaním vyrovnať a najmä ako sa mu brániť?

Čo je sexuálne obťažovanie?

Pri niektorých situáciách je veľmi náročné odhadnúť, kedy ide o sexuálne obťažovanie, obzvlášť z pohľadu obete. Veľa ľudí totiž ani nevie, že sa stali obeťami takéhoto správania. Sexuálne obťažovanie môže mať fyzický, ale aj verbálny a neverbálny charakter. Trestný zákon definuje fyzické sexuálne násilie ako „správanie, ktoré násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k orálnemu styku, análnemu styku alebo k iným sexuálnym praktikám“.

Pri verbálnom type sexuálneho obťažovania ide o rôzne narážky, nechcené flirtovanie alebo osočovanie druhej osoby. Pod neverbálnou formou môžeme chápať napríklad rôzne pohvizdovanie či popiskovanie. Práve pri týchto dvoch prejavoch obťažovania majú obete zvyčajne tendenciu prehliadať ho, prípadne ho dávať za vinu sebe (napríklad myšlienkami: mala som krátke oblečenie, koledoval som si o to, je to moja vina a podobne).

Dievča stojí na zastávke
Neboj sa stanoviť hranice (Zdroj: Freepik/garetsvisual)

Neboj sa povedať nie

Opýtali sme sa terapeutky Marty Makaki z platformy pre online terapiu Hedepy, ako sa brániť pred takýmto správaním. Dôležité je nebáť sa, ukázať dominanciu a neutiahnuť sa. Zradné môže byť aj ignorovať útočníka, pretože ho to môže vyprovokovať. Záleží určite na situácii – či je pri tom niekto ďalší, či ide o nadriadenú osobu, či je to odľahlé miesto, je tma alebo svetlo, či sa sexuálneho obťažovania dopúšťa jedinec alebo viac osôb.“

Ako hovorí Marta,  „v zásade je vždy potrebné neurobiť zo seba obeť, ale rázne a hlasno sa ozvať a ohradiť sa proti tomu. Vzdialiť sa okamžite od tej osoby, prípadne si ju odfotiť, požiadať niekoho v okolí o spoločnosť alebo o pomoc. Prípadne použiť aj fyzickú obranu tým, čo máte práve po ruke, napríklad dáždnikom a podobne.“

Prečo vzniká obťažovanie?

Marty sme sa pýtali aj to, prečo sa sexuálne obťažovanie vyskytuje. Hoci ide o veľmi náročnú otázku, aj takýmto spôsobom môžeme čiastočne nazrieť do hlavy agresora. Pre obeť je potom jednoduchšie postaviť sa mu.

„Čiastočne možno preto, že sa napadnuté osoby často správajú ako obete a mlčia, nevystúpia tvrdo proti útočníkovi a tým neobrátia roly. Takže útočníci si trúfajú, pretože ich nikto nezastavuje. Pohnútkou sexuálneho obťažovania môže byť získanie určitého pocitu, ktorý bude u každého iný. Môže to byť napríklad pocit vzrušenia, pocit väčšieho sebavedomia, kontroly, rešpektu, moci atď.“

Za široký výskyt obťažovania môže aj nastavenie našej spoločnosti. Aj dnes sa totiž vo veľmi vysokej miere toleruje. „Stále sú u nás akceptované sexistické narážky, obscénne gestá, sexuálne ladené vtipy a dokonca aj reklama či rôzne reality show. Predovšetkým mladí ľudia tak získavajú pocit, že určité sexuálne správanie je normálne.“

detail na mužskú ruku
Sexuálne obťažovanie sa u nás stále veľmi toleruje (Zdroj: Unsplash/Heike Trautmann)

Ako sa vyrovnať s jeho dôsledkami?

Obete sexuálneho obťažovania sa môžu často hanbiť a uzavrú túto skúsenosť do seba. „Zneužitá osoba si musí uvedomiť, že pocity zahanbenia, poníženia, bezmocnosti alebo dokonca sebaobviňovania sú len následkami prežitej traumatickej udalosti, a nie je to realita.“

Každý máme pri sebe osobu, ktorej bezprostredne dôverujeme. Netreba sa báť otvoriť a podeliť o takúto skúsenosť. „Pomôcť môže aj vypovedať sa kamarátke, skrátka sa niekomu zveriť. Pokiaľ to nie je možné, alebo to nestačí, ide pravdepodobne o traumu, ku ktorej sa navyše môže pridať problém z pocitovo podobne ladenej záležitosti z minulosti. Potom je nutné vyhľadať odborníka, teda psychoterapeuta.“ 

Neboj sa požiadať o pomoc

Otvorenie sa svetu môže pomôcť nielen obeti, ale aj ako prevencia pre ostatných ľudí. Môžeme to vidieť práve na príklade Zuzany Kovačič Hanzelovej, ktorá svojim príspevkom ochránila možno desiatky ľudí pred traumou či strachom. Teraz možno budú vedieť, ako sa takýmto situáciám vyvarovať.

Pokiaľ si sa niekedy stal obeťou sexuálneho obťažovania a chceš sa niekomu zdôveriť, môžeš sa obrátiť aj na bezplatnú linku dôvery. Linka je nonstop dostupná na čísle 0800 800 566. Nemusíš sa ničoho báť, na linke pracujú odborníci, ktorí si ťa vypočujú bez predsudkov a pomôžu ti prekonať aj najnáročnejšie chvíle.

Zdroj: hashtag.sk
Odporúčame