KVÍZ Vyznáš sa vo filozofii? Dokáž, že si lepší ako tvoji spolužiaci

Mladý muž premýšľa

Otestuj sa v našom kvíze z filozofie (Zdroj: Unsplash/Jake Young)

#Ľudia od nepamäti hľadali poznanie, múdrosť a odpovede na rôzne otázky týkajúce sa bytia, pravdy, či existencie a povahy Boha. Pamätáš si ešte, čo si sa kedysi učil o slávnych filozofoch? Myslíš, že zvládneš náš kvíz z filozofie? Odpovedaj na tieto otázky, over si svoje poznanie a vedomosti z tohto vedného odboru a ukáž nám, že si profík!

Filozofická antropológia skúma človeka z hľadiska
Zdroj: Unsplash.com
biologického
psychologického
komplexného
abstraktného

Správne!

Nesprávne!

Ktorý filozof je známy svojím výrokom cogito, ergo sum?
Zdroj: Wikimedia commons
René Descartes
Zdroj: Wikimedia commons
Sokrates
Zdroj: Wikimedia commons
Jean-Paul Sartre
Zdroj: Wikimedia commons
Platón

Správne!

Nesprávne!

Epistemológia je
Zdroj: Unsplash.com
teória poznania
teória poetiky
teória kozmológie
teória metafyziky

Správne!

Nesprávne!

Kozmologické argumenty Tomáša Akvinského sú argumentmi pre
Zdroj: Unsplash.com
existenciu iného inteligentného života
existenciu Boha
existenciu vedomostí
nihilizmus

Správne!

Nesprávne!

Ktoré odvetvie filozofie sa primárne zaoberá otázkou bytia?
Zdroj: Unsplash.com
Marxizmus
Humanizmus
Existencializmus
Platonizmus

Správne!

Nesprávne!

Kto je všeobecne známy ako prvý existencialista napriek tomu, že nikdy nepoužil slovo existencializmus?
Zdroj: Unsplash.com
Hannah Arendt
Jean-Paul Sartre
Søren Kierkegaard
Alan Watts

Správne!

Nesprávne!

Transcendentálny idealizmus tvrdí, že ...
Zdroj: Unsplash.com
naše skúsenosti sú založené na našom vnímaní
existuje posmrtný život
znalosti majú základy
Boh je ideálny človek

Správne!

Nesprávne!

Čo znamená tabula rasa?
Zdroj: Unsplash.com
červený tablet
čistý štít
zajtra je nový deň
nové poznatky

Správne!

Nesprávne!

Descartova meditácia, ktorá ho priviedla k záveru, že možno ani matematické zákony nie sú pravdivé, sa označuje ako ...
Zdroj: Unsplash.com
argument zlého démona
karteziánsky argument
argument fundamentalizmu
argument odmietnutia zákona

Správne!

Nesprávne!

Na čom trvá existenciálny nihilizmus?
Zdroj: Unsplash.com
život nemá žiaden zmysel
existuje posmrtný život
vedomosti sú obmedzené
ľudia sú prirodzene na sebe závislí

Správne!

Nesprávne!

Zdieľajte kvíz pre prezretie vyhodnotenia

Subscribe to see your results

Filozofia

Mal som %%score%% z %%total%% správne

%%description%%

%%description%%

Loading...

Zdroj: hashtag.sk
Odporúčame