Exotický operenec, ktorý hýri farbami: Zapamätať si ľudskú reč nie je pre nich problém