Ochrana súkromia

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre MADWIRE, s. r. o. („Spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „náš“) popisuje, ako a prečo môžeme zhromažďovať, uchovávať, používať a/alebo zdieľať („spracovávať“) vaše informácie, keď používate naše služby („Služby „), ako keď:

  • Stiahnite si a používajte našu Facebook aplikáciu (hashtag.sk) alebo akúkoľvek inú našu aplikáciu, ktorá odkazuje na toto oznámenie o ochrane osobných údajov.
  • Spojte sa s nami inými súvisiacimi spôsobmi vrátane predaja, marketingu alebo podujatí.

Prečítanie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov vám pomôže porozumieť vašim právam a možnostiam ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s našimi zásadami a postupmi, nepoužívajte naše Služby. Ak máte ešte nejaké otázky alebo obavy, kontaktujte nás na hashtag@hashtag.sk.

 

ZHRNUTIE KĽÚČOVÝCH BODOV

Tento súhrn poskytuje kľúčové body z nášho oznámenia o ochrane osobných údajov, ale ďalšie podrobnosti o ktorejkoľvek z týchto tém môžete zistiť kliknutím na odkaz za každým kľúčovým bodom alebo pomocou nižšie uvedeného obsahu na nájdenie sekcie, ktorú hľadáte.

Aké osobné údaje spracúvame? Keď navštívite, používate alebo navigujete naše Služby, môžeme spracovávať osobné údaje v závislosti od toho, ako komunikujete so spoločnosťou MADWIRE, s. r. o., a Služby, vaše voľby a produkty a funkcie, ktoré používate. Zistite viac o osobných údajoch, ktoré nám poskytujete.

Spracovávame nejaké citlivé osobné údaje? Nespracovávame citlivé osobné údaje.

Dostávame nejaké informácie od tretích strán? Nedostávame žiadne informácie od tretích strán.

Ako spracovávame vaše informácie? Vaše informácie spracúvame, aby sme mohli poskytovať, zlepšovať a spravovať naše služby, komunikovať s vami, v záujme bezpečnosti a predchádzania podvodom a v súlade so zákonom. Vaše údaje môžeme s vaším súhlasom spracovávať aj na iné účely. Vaše údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme platný zákonný dôvod. Zistite viac o tom, ako spracovávame vaše informácie.

V akých situáciách a s akými typmi strán zdieľame osobné údaje? Môžeme zdieľať informácie v špecifických situáciách a so špecifickými kategóriami tretích strán. Zistite viac o tom, kedy a s kým zdieľame vaše osobné údaje.

Ako uchovávame vaše informácie v bezpečí? Máme organizačné a technické procesy a postupy zavedené na ochranu vašich osobných údajov. Elektronický prenos cez internet alebo technológia uchovávania informácií však nezaručujú 100 % bezpečnosť, takže nemôžeme sľúbiť ani zaručiť, že hackeri, počítačoví zločinci alebo iné neoprávnené tretie strany nebudú môcť prelomiť našu bezpečnosť a neoprávnene kradnúť, zhromažďovať alebo upravovať vaše informácie.

Aké sú vaše práva? V závislosti od toho, kde sa geograficky nachádzate, príslušný zákon o ochrane osobných údajov môže znamenať, že máte určité práva týkajúce sa vašich osobných údajov. Získajte viac informácií o svojich právach na ochranu osobných údajov.

Ako uplatňujete svoje práva? Najjednoduchší spôsob, ako uplatniť svoje práva, je odoslanie žiadosti o prístup dotknutej osoby, alebo nás kontaktovať. Každú žiadosť zvážime a budeme konať v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

1. Aké informácie zhromažďujeme?

V skratke: Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, keď prejavíte záujem získať informácie o nás alebo našich produktoch a Službách, keď sa zúčastňujete aktivít v rámci Služieb alebo inak, keď nás kontaktujete.
Citlivé informácie. Nespracovávame citlivé informácie.
Prihlasovacie údaje sociálnych médií. Môžeme vám poskytnúť možnosť zaregistrovať sa u nás pomocou podrobností o vašom existujúcom účte sociálnych médií, ako je váš účet na Facebooku, Twitteri alebo iných sociálnych médiách. Ak sa rozhodnete zaregistrovať týmto spôsobom, budeme zhromažďovať informácie popísané v časti s názvom „AKO ZAOBCHÁDZAME S VAŠÍM PRIHLASOVANÍM SA NA SOCIÁLNE SIETE?“ nižšie.
Údaje aplikácie: Ak používate naše aplikácie, môžeme tiež zhromažďovať nasledujúce informácie, ak sa rozhodnete poskytnúť nám prístup alebo povolenie:
Push notifikácie: Môžeme požiadať o zasielanie upozornení týkajúcich sa vášho účtu alebo určitých funkcií aplikácie (aplikácií). Ak sa chcete odhlásiť z prijímania týchto typov komunikácie, môžete ich vypnúť v nastaveniach svojho zariadenia.
Tieto informácie sú primárne potrebné na udržanie bezpečnosti a prevádzky našej aplikácie (aplikácií), na riešenie problémov a na účely našej internej analýzy a vykazovania.
Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, musia byť pravdivé, úplné a presné a musíte nás informovať o akýchkoľvek zmenách týchto osobných údajov.

Informácie sa zbierajú automaticky

V skratke: Niektoré informácie – napríklad vaša adresa internetového protokolu (IP) a/alebo vlastnosti prehliadača a zariadenia – sa zhromažďujú automaticky, keď navštívite naše služby.
Automaticky zhromažďujeme určité informácie, keď navštívite, používate alebo navigujete Služby. Tieto informácie neodhaľujú vašu konkrétnu identitu (ako je vaše meno alebo kontaktné informácie), ale môžu zahŕňať informácie o zariadení a používaní, ako je vaša IP adresa, vlastnosti prehliadača a zariadenia, operačný systém, jazykové preferencie, sprostredkujúce adresy URL, názov zariadenia, krajina, poloha, informácie o tom, ako a kedy používate naše Služby, a ďalšie technické informácie. Tieto informácie sú primárne potrebné na udržanie bezpečnosti a prevádzky našich Služieb a na účely našej internej analýzy a vykazovania.
Podobne ako mnoho firiem aj my zhromažďujeme informácie prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií. Viac sa o tom dozviete v našom Oznámení o súboroch cookie: https://hashtag.zoznam.sk/cookies/.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú:

Údaje denníka a používania: Údaje denníka a používania sú informácie týkajúce sa služieb, diagnostiky, používania a výkonu, ktoré naše servery automaticky zhromažďujú, keď pristupujete k našim Službám, alebo ich používate, a ktoré zaznamenávame do protokolových súborov. V závislosti od toho, ako s nami komunikujete, môžu tieto údaje denníka zahŕňať vašu IP adresu, informácie o zariadení, typ prehliadača a nastavenia a informácie o vašej aktivite v Službách (ako sú dátumové/časové pečiatky spojené s vaším používaním, stránky a súbory, ktoré ste si prezerali, vyhľadávania a ďalšie akcie, ktoré vykonávate, napríklad aké funkcie používate), informácie o udalostiach zariadenia (ako je napríklad aktivita systému, chybové hlásenia, niekedy nazývané „výpisy o zlyhaní“, a nastavenia hardvéru).

Údaje o zariadení: Zhromažďujeme údaje o zariadení, ako sú informácie o vašom počítači, telefóne, tablete alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup k Službám. V závislosti od použitého zariadenia môžu tieto údaje zariadenia zahŕňať informácie, ako je vaša IP adresa (alebo proxy server), identifikačné čísla zariadenia a aplikácie, poloha, typ prehliadača, model hardvéru, poskytovateľ internetových služieb a/alebo mobilný operátor, operačný systém a informácie o konfigurácii systému.

Údaje o polohe: Zhromažďujeme údaje o polohe, ako sú informácie o polohe vášho zariadenia, ktoré môžu byť presné alebo nepresné. Množstvo informácií, ktoré zhromažďujeme, závisí od typu a nastavení zariadenia, ktoré používate na prístup k Službám. Napríklad, môžeme použiť GPS a iné technológie na zhromažďovanie geolokačných údajov, ktoré nám povedia vašu aktuálnu polohu (na základe vašej IP adresy). Môžete nám odmietnuť povoliť zhromažďovanie týchto informácií buď odmietnutím prístupu k informáciám, alebo zakázaním nastavenia Poloha na vašom zariadení. Ak sa však rozhodnete odhlásiť, možno nebudete môcť používať určité aspekty našich Služieb.

Informácie zhromaždené pri používaní našej aplikácie (aplikácií) na Facebooku: V predvolenom nastavení máme prístup k základným informáciám o vašom účte na Facebooku vrátane vášho mena, e-mailu, pohlavia, narodenín, aktuálneho mesta a adresy URL profilovej fotky, ako aj k ďalším informáciám, ktoré sa rozhodnete zverejniť. Môžeme tiež požiadať o prístup k iným povoleniam súvisiacim s vaším účtom, ako sú priatelia, nahlásenia a označenia Páči sa mi, a môžete nám udeliť alebo zamietnuť prístup ku každému jednotlivému povoleniu. Ďalšie informácie o povoleniach Facebooku nájdete v Povoleniach Facebooku
Referenčná stránka.

2. Ako spracúvame vaše informácie?

V skratke: Vaše informácie spracúvame, aby sme poskytovali, zlepšovali a spravovali naše Služby, komunikovali s vami kvôli bezpečnosti a predchádzaniu podvodom a dodržiavali zákony. Vaše údaje môžeme s vaším súhlasom spracovávať aj na iné účely.
Vaše osobné údaje spracúvame z rôznych dôvodov v závislosti od toho, ako komunikujete s našimi Službami, vrátane:
Zasielania marketingovej a propagačnej komunikácie: Osobné údaje, ktoré nám pošlete, môžeme spracovávať na naše marketingové účely, ak je to v súlade s vašimi marketingovými preferenciami.
Odber našich marketingových e-mailov môžete kedykoľvek zrušiť. Ďalšie informácie nájdete v časti „AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA?“ nižšie.
Na záchranu alebo ochranu životne dôležitých záujmov jednotlivca: Môžeme spracovať vaše informácie, keď je to potrebné na záchranu alebo ochranu životne dôležitých záujmov jednotlivca, napríklad na predchádzanie škodám.

3. Aké právne základy nás oprávňujú spracovávať vaše informácie?

V skratke: Vaše osobné údaje spracúvame iba vtedy, keď sa domnievame, že je to nevyhnutné a máme na to platný právny dôvod (t. j. právny základ), aby sme tak urobili podľa platných právnych predpisov, napríklad s vaším súhlasom, aby sme dodržiavali zákony, aby sme vám mohli poskytovať služby, na vstup alebo splnenie našich zmluvných záväzkov, na ochranu vašich práv alebo na plnenie našich oprávnených obchodných záujmov.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a GDPR Spojeného kráľovstva vyžadujú, aby sme vysvetlili platné právne základy, o ktoré sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov. Preto sa pri spracúvaní vašich osobných údajov môžeme spoliehať na nasledujúce právne základy:

Súhlas: Vaše údaje môžeme spracovávať, ak ste nám udelili súhlas (t. j. súhlas) na použitie vašich osobných údajov na konkrétny účel. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Prečítajte si viac o odvolaní súhlasu.
Oprávnené záujmy: Vaše údaje môžeme spracovávať, ak sa domnievame, že je to primerane potrebné na dosiahnutie našich legitímnych obchodných záujmov a tieto záujmy neprevažujú nad vašimi záujmami a základnými právami a slobodami. Vaše osobné údaje môžeme spracovať napríklad na niektoré z opísaných účelov: Posielanie používateľom informácie o špeciálnych ponukách a zľavách na naše produkty a služby

4. Kedy a s kým zdieľame vaše osobné údaje?

V skratke: Informácie môžeme zdieľať v špecifických situáciách opísaných v tejto časti a/alebo s nasledujúcimi kategóriami tretích strán.
Predajcovia, konzultanti a iní poskytovatelia služieb tretích strán. Vaše údaje môžeme zdieľať s predajcami, poskytovateľmi služieb, zmluvnými partnermi alebo zástupcami tretích strán (ďalej len „tretie strany“), ktorí vykonávajú služby pre nás alebo v našom mene a na vykonanie tejto práce vyžadujú prístup k takýmto informáciám.
S našimi tretími stranami máme uzatvorené zmluvy, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli chrániť vaše osobné údaje. To znamená, že s vašimi osobnými údajmi nemôžu nič robiť, pokiaľ im k tomu nedáme pokyn. Taktiež nebudú zdieľať vaše osobné údaje so žiadnou organizáciou okrem nás. Zaväzujú sa tiež chrániť údaje, ktoré uchovávajú v našom mene, a uchovávať ich po dobu, ktorú im nariadime. Kategórie tretích strán, s ktorými môžeme zdieľať osobné údaje, sú nasledovné: Sociálne siete, Reklamné siete, Služby analýzy údajov.

Možno budeme musieť zdieľať vaše osobné údaje aj v nasledujúcich situáciách:
Prevody podnikov: Vaše informácie môžeme zdieľať alebo prenášať v súvislosti s alebo počas rokovaní o akomkoľvek zlúčení, predaji majetku spoločnosti, financovaní alebo akvizícii celého nášho podnikania alebo jeho časti inej spoločnosti.
Pridružené spoločnosti: Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi pridruženými spoločnosťami, v takom prípade budeme od týchto pridružených spoločností vyžadovať, aby rešpektovali toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Medzi pridružené spoločnosti patrí naša materská spoločnosť a akékoľvek dcérske spoločnosti, partneri spoločného podniku alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú pod spoločnou kontrolou s nami.
Obchodní partneri: Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, aby sme vám mohli ponúknuť určité produkty, služby alebo propagačné akcie.

5. Aké je naše stanovisko k webovým stránkam tretích strán?

V skratke: Nie sme zodpovední za bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré zdieľate s tretími stranami, na ktoré môžeme odkazovať alebo ktoré inzerujú v našich Službách, ale nie sú s našimi službami spojené.
Služby môžu odkazovať na webové stránky, online služby alebo mobilné aplikácie tretích strán a/alebo môžu obsahovať reklamy od tretích strán, ktoré nie sú s nami prepojené a ktoré môžu odkazovať na iné webové stránky, služby alebo aplikácie. V súlade s tým neposkytujeme žiadnu záruku týkajúcu sa takýchto tretích strán a nenesieme zodpovednosť za žiadne straty alebo škody spôsobené používaním takýchto webových stránok, služieb alebo aplikácií tretích strán. Zahrnutie odkazu na webovú stránku, službu alebo aplikáciu tretej strany neznamená, že ich podporujeme.
Nemôžeme zaručiť bezpečnosť a súkromie údajov, ktoré poskytnete tretím stranám. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na žiadne údaje zhromaždené tretími stranami. Nie sme zodpovední za obsah alebo postupy a zásady ochrany osobných údajov a zabezpečenia akýchkoľvek tretích strán, vrátane iných webových stránok, služieb alebo aplikácií, ktoré môžu byť prepojené so Službami alebo zo Služieb. Mali by ste si prečítať zásady takýchto tretích strán a priamo ich kontaktovať, aby odpovedali na vaše otázky.

6. Používame cookies a iné sledovacie technológie?

V skratke: Na zhromažďovanie a uchovávanie vašich informácií môžeme používať súbory cookie a iné technológie sledovania.
Na prístup k informáciám alebo ich ukladanie môžeme používať súbory cookie a podobné technológie sledovania (ako sú webové majáky a pixely). Konkrétne informácie o tom, ako takéto technológie používame a ako môžete odmietnuť určité súbory cookie, sú uvedené v našom Oznámení o súboroch cookie: https://hashtag.zoznam.sk/cookies/.

7. Ako spracúvame vaše prihlasovanie do sociálnych sietí?

V skratke: Ak sa rozhodnete zaregistrovať alebo prihlásiť do našich Služieb pomocou účtu sociálnych médií, môžeme mať prístup k určitým informáciám o vás.
Naše služby vám ponúkajú možnosť zaregistrovať sa a prihlásiť sa pomocou údajov vo vašom účte sociálnych médií tretej strany (ako sú vaše prihlasovacie údaje na Facebook alebo Twitter). Ak sa tak rozhodnete, dostaneme o vás určité profilové informácie od vášho poskytovateľa sociálnych médií. Profilové informácie, ktoré dostávame, sa môžu líšiť v závislosti od príslušného poskytovateľa sociálnych médií, ale často budú obsahovať vaše meno, e-mailovú adresu, zoznam priateľov a profilový obrázok, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete zverejniť na takejto platforme sociálnych médií. Ak sa prihlásite pomocou Facebooku, môžeme tiež požiadať o prístup k ďalším povoleniam súvisiacim s vaším účtom, ako sú vaši priatelia, nahlásenia a označenia Páči sa mi, a môžete nám udeliť alebo zamietnuť prístup ku každému jednotlivému povoleniu.

Informácie, ktoré získame, použijeme iba na účely, ktoré sú opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov alebo ktoré sú vám inak objasnené v príslušných službách. Upozorňujeme, že nekontrolujeme a nenesieme zodpovednosť za iné použitie vašich osobných údajov vaším poskytovateľom sociálnych médií tretej strany. Odporúčame, aby ste si prečítali ich oznámenie o ochrane osobných údajov, aby ste pochopili, ako zhromažďujú, používajú a zdieľajú vaše osobné údaje a ako si môžete nastaviť predvoľby ochrany osobných údajov na ich stránkach a aplikáciách.

8. Ako dlho uchovávame vaše informácie?

V skratke: Vaše informácie uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje inak.
Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to nevyhnutné na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania (napríklad daňové, účtovné alebo iné zákonné požiadavky).
Ak nemáme žiadnu trvalú legitímnu obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, tieto informácie buď vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v archívoch záloh), bezpečne uchovávať vaše osobné údaje a izolovať ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania, kým nie je možné ich vymazanie.

9. Ako uchovávame vaše informácie v bezpečí?

V skratke: Naším cieľom je chrániť vaše osobné údaje prostredníctvom systému organizačných a technických bezpečnostných opatrení.
Zaviedli sme vhodné a primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu bezpečnosti akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame. Napriek našim bezpečnostným opatreniam a snahám o zabezpečenie vašich informácií však nie je možné zaručiť 100 % bezpečnosť žiadneho elektronického prenosu cez internet alebo technológie ukladania informácií, takže nemôžeme sľúbiť ani zaručiť, že hackeri, počítačoví zločinci alebo iné neoprávnené tretie strany nebudú schopní prelomiť našu bezpečnosť a nesprávne zhromažďovať, kradnúť alebo upravovať vaše informácie. Hoci sa budeme snažiť chrániť vaše osobné údaje, prenos osobných údajov do a z našich Služieb je na vaše vlastné riziko. K Službám by ste mali pristupovať iba v zabezpečenom prostredí.

10. Zhromažďujeme informácie od neplnoletých osôb?

V skratke: Vedome nezhromažďujeme údaje od detí mladších ako 18 rokov, ani ich nepredávame.
Vedome nepožadujeme údaje od detí mladších ako 18 rokov ani s nimi neobchodujeme. Používaním Služieb vyhlasujete, že máte aspoň 18 rokov alebo že ste rodičom alebo opatrovníkom takejto maloletej osoby a súhlasíte s používaním Služieb takouto maloletou závislou osobou.
Ak sa dozvieme, že boli zhromaždené osobné údaje od používateľov mladších ako 18 rokov, deaktivujeme účet a prijmeme primerané opatrenia na okamžité vymazanie takýchto údajov z našich záznamov. Ak sa dozviete o akýchkoľvek údajoch, ktoré sme mohli získať od detí mladších ako 18 rokov, kontaktujte nás na adrese hashtag@hashtag.sk.

11. Aké sú vaše práva na ochranu súkromia?

V skratke: V niektorých regiónoch, ako je Európsky hospodársky priestor (EHP) a Spojené kráľovstvo (Spojené kráľovstvo), máte práva, ktoré vám umožňujú lepší prístup a kontrolu nad vašimi osobnými údajmi. Svoj účet môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo zrušiť.
V niektorých regiónoch (ako EHP a Spojené kráľovstvo) máte určité práva podľa platných zákonov o ochrane údajov. Tieto môžu zahŕňať právo (i) požiadať o prístup a získať kópiu vašich osobných údajov, (ii) požiadať o opravu alebo vymazanie; (iii) obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov; a (iv) prípadne na prenosnosť údajov. Za určitých okolností môžete mať tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Takúto požiadavku môžete podať tak, že nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V TOMTO OZNÁMENÍ?“ nižšie.
Každú žiadosť zvážime a budeme konať v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.
Ak sa nachádzate v EHP alebo Spojenom kráľovstve a domnievate sa, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, máte tiež právo podať sťažnosť svojmu orgánu na ochranu údajov členského štátu alebo úradu na ochranu údajov Spojeného kráľovstva.
Ak sa nachádzate vo Švajčiarsku, môžete kontaktovať Federálneho komisára pre ochranu údajov a informácií.
Odvolanie súhlasu: Ak sa spoliehame na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V TOMTO OZNÁMENÍ?“ nižšie.
Upozorňujeme však, že to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním, ani to neovplyvní spracúvanie vašich osobných údajov vykonávané na základe iných zákonných dôvodov spracúvania, ako je súhlas.

Zrušenie odberu marketingovej a propagačnej komunikácie: Z našej marketingovej a propagačnej komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v e-mailoch, ktoré vám posielame, alebo nás kontaktujete pomocou údajov uvedených v časti „AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ O TOMTO OZNÁMENÍ?“ nižšie. Potom budete odstránení z marketingových zoznamov. Napriek tomu s vami môžeme komunikovať – napríklad, aby sme vám posielali správy súvisiace so službami, ktoré sú potrebné na správu a používanie vášho účtu, na zodpovedanie požiadaviek na služby alebo na iné nemarketingové účely.
Súbory cookie a podobné technológie: Väčšina webových prehliadačov je predvolene nastavená na prijímanie súborov cookie. Ak chcete, zvyčajne môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby odstraňoval súbory cookie a odmietal súbory cookie. Ak sa rozhodnete odstrániť súbory cookie alebo odmietnuť súbory cookie, môže to ovplyvniť určité funkcie alebo ponuku našich Služieb. Môžete sa tiež odhlásiť z inzercie založenej na záujmoch inzerentov v našich Službách. Ďalšie informácie nájdete v našom Oznámení o súboroch cookie: https://hashtag.zoznam.sk/cookies/.
Ak máte otázky alebo pripomienky k vašim právam na ochranu osobných údajov, môžete nám poslať e-mail na adresu hashtag@hashtag.sk.

12. Ovládacie prvky pre funkcie Nesledovať

Väčšina webových prehliadačov a niektoré mobilné operačné systémy a mobilné aplikácie obsahujú funkciu Do-Not-Track (DNT) alebo nastavenie, ktoré môžete aktivovať, aby ste signalizovali, že preferujete ochranu osobných údajov, aby sa údaje o vašich aktivitách pri prehliadaní online nesledovali a nezhromažďovali. V tejto fáze nebol dokončený žiadny jednotný technologický štandard na rozpoznávanie a implementáciu signálov DNT. Preto v súčasnosti nereagujeme na signály prehliadača DNT ani na žiadny iný mechanizmus, ktorý automaticky oznamuje vašu voľbu nebyť sledovaný online. Ak bude prijatý štandard pre online sledovanie, ktorý musíme v budúcnosti dodržiavať, budeme vás o tomto postupe informovať v revidovanej verzii tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

13. Aktualizujeme toto oznámenie?

V skratke: Áno, toto oznámenie aktualizujeme podľa potreby, aby sme zostali v súlade s príslušnými zákonmi.
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Aktualizovaná verzia bude označená aktualizovaným dátumom „Revidované“ a aktualizovaná verzia nadobudne účinnosť hneď, ako bude dostupná. Ak vykonáme podstatné zmeny v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, môžeme vás upozorniť buď výrazným uverejnením oznámenia o takýchto zmenách, alebo vám priamo pošleme upozornenie. Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie o ochrane osobných údajov často prezerali, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše osobné údaje.

14. Ako nás môžete kontaktovať v tomto oznámení?

Ak máte otázky alebo pripomienky k tomuto oznámeniu, môžete nám poslať e-mail na adresu hashtag@hashtag.sk alebo nás kontaktovať poštou na adrese:
Spoločnosť MADWIRE, s. r. o. Svätoplukova II. 18892/2 A Bratislava, Slovakia 821 08 Slovakia

15. Ako môžete skontrolovať, aktualizovať alebo vymazať údaje, ktoré od vás zhromažďujeme?

Na základe platných zákonov vašej krajiny máte právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré od vás zhromažďujeme, zmeniť tieto informácie alebo ich vymazať. Ak chcete požiadať o kontrolu, aktualizáciu alebo vymazanie vašich osobných údajov, vyplňte a odošlite žiadosť o prístup dotknutej osoby.