Úroveň šťastia u dievčat a mladých žien sa prudko zmenila: Tento dôvod ťa určite prekvapí

Photo by Greg Raines on Unsplash

#Ako je na tom generácia Y s pocitom šťastia? Väčšina z nás je presvedčená o tom, že úroveň šťastia sa nedá merať. Je to skutočne tak, pretože v prvom rade ide o čisto subjektívny pocit. Každý z nás ho zažíva na vlastnej koži. Pre niekoho sú tieto okamihy len veľmi zriedkavé a čoskoro ich zatieni negatívny pocit. Pre druhých je to trvalý stav, ktorý nič nemôže ovplyvniť.

Vedci však bijú na poplach. Na základe analýzy stresu tvrdia, že mladá generácia, a najmä jej nežnejšia polovička je na tom s pocitom šťastia oveľa horšie, než tá predchádzajúca. Paradoxne majú na tom nemalú zásluhu práve sociálne médiá. Teda platformy, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou každý deň používaš aj ty.

Negatívny vplyv sociálnych sietí

Photo by Elijah O’Donnell on Unsplash

Poďme sa trošku vrátiť do minulosti. Presnejšie 10 rokov dozadu. Vtedy bol Facebook či Twitter ešte v plienkach. A samotný Instagram ešte predstavoval hudbu budúcnosti. Štúdia, ktorú uskutočnilo charitatívne združenie Girlguiding však tvrdí, že bez sociálnych sietí sme sa cítili predsa len šťastnejší. I keď sa to možno nezdá, sociálne média môžu byť zdrojom nemalého stresu, a to treba brať na vedomie.

Používanie sociálnych sietí má veľký vplyv na mentálne zdravie. Len si spomeň na tie situácie, keď netrpezlivo čakáš, či spolužiak z vedľajšieho krúžku konečne príjme tvoju žiadosť o priateľstvo. Alebo čakáš na odpoveď. A nielen to, neraz sa zbytočne fixujeme na pozlátko, ktoré je prezentované na sociálnych sieťach, pričom ho vnímame ako skutočnosť. Ak neveríš, poď sa spolu s nami pozrieť na čísla.

Keď pocit šťastia rapídne klesá

Photo by Matheus Ferrero on Unsplash

Štúdia, ktorej sa celkovo zúčastnilo 1 903 dospievajúcich dievčat vo veku od 7 do 21 rokov, odhalila nepríjemnú skutočnosť. Dievčatá mali samy určiť, či sa cítia šťastné. Veľmi šťastne sa cítila len štvrtina z nich. V roku 2009, teda takmer pred desiatimi rokmi ich bolo o dosť viac. Pocit šťastia zažívalo až 41 percent dievčat, čo je s prihliadnutím na komplikované obdobie hľadania vlastnej životnej cesty dosť vysoké číslo.

Za zvyšujúci sa stres, ktorý úzko súvisí s absenciou pocitu šťastia, mohli najmä dva faktory. Takmer 60 percent dievčat vo veku 11 až 21 rokov označilo za zdroj stresu sociálne siete. Druhý dôvod sa oproti minulosti nezmenil. Bola to škola a strach zo zlyhania pri skúškach či testoch. Ten trápil až 69 percent opýtaných dievčat.

Je nevyhnutné rozprávať sa o duševnom zdraví

Photo by Analise Benevides on Unsplash

Rozprávať sa o duševnom zdraví by rozhodne nemalo byť tabu. A to je nielen výzva pre rodičov, ale i pre celú spoločnosť. Najmä pri dievčatách vo veku 7 a viac rokov je kľúčové dávať viac pozor na to, ako sa cítia a čomu všetkému dávajú pozornosť. Na sociálnych sieťach sa neraz dejú veci, o ktorých rodičia nemajú ani potuchy. To by sa malo zmeniť. Veď samotné štúdium je zdrojom nemalého stresu. Netreba si to komplikovať aj sociálnymi sieťami.

Odborníci chcú najmä u dospievajúcich viac zvýšiť povedomie o tom, že nie všetko, čo sa ocitne na Facebooku či Instagrame, je skutočne pravda. Čím viac človek prestane veriť ilúzii virtuálneho sveta, tým to bude lepšie pre jeho duševné zdravie.

Zdroj: independent.co.uk
Odporúčame