Terka spoluzaložila unikátny projekt, ktorý pomáha študentom rásť: Aj na strednej škole nájdeš obrovské talenty!

I AMbitious

Poznáš I AMbitious?(Zdroj: Archív T.D.L.)

#Terézia Dominika Lukáčová patrí medzi ľudí, ktorí v roku 2018 zakladali organizáciu I AMbitious. V tom čase bola končiacou študentkou strednej školy. Terkin príbeh sa však začal počas štúdia v Dánsku, kde patrila medzi študentov, ktorí nikdy nedokázali dlho sedieť na jednom mieste. Bavilo ju všetko – šport, maľovanie, spev aj organizovanie aktivít. Chýbali jej však príležitosti na rozvoj, a preto sa rozhodla participovať na projekte, ktorý poskytuje túto príležitosť ostatným. O tom, ako vznikla platforma IAMbitious a čo je jej cieľom, rozprávala v našom rozhovore.

Príbeh I AMbitious sa začal písať pred troma rokmi a údajne na jeho vznik malo vplyv aj tvoje štúdium v Dánsku. V čom bolo výnimočné?

Dánske školstvo bolo iné, implementovalo neformálne vzdelávanie do formálneho. Učilo študentov soft skills, ako napríklad kritické myslenie, kreativita, rešpektovanie druhých, ale taktiež ich učilo, ako byť zodpovednými, etickými a prezentovať svoje názory pred autoritami. Učitelia boli v roli facilitátorov a rozvíjali vedomosti študentov cez diskusie, debaty, kvízy, samostatné štúdium či formou workshopov. Škola bola miestom jednej veľkej komunity, kde po jej skončení zostávali učitelia a študenti hrať hry a diskutovať o bežných veciach. Vďaka tomu si vytvorili bezpečné prostredie a komunitu, na ktorú sa mohli vždy obrátiť.

Podobné Dánsko, len v menšom, sme chceli vytvoriť aj v jednotlivých regiónoch Slovenska. Aby sa študenti popri formálnom vzdelávaní mohli ďalej rozvíjať, a mali okolo seba komunitu aktívnych ľudí z rôznych oblastí, ktorá im rozumie a je tu pre nich. Tento nápad so mnou rozvíjali a dodnes rozvíjajú kolegyne Veronika Kováčiková a Sofia Kohútová, ktorým taktiež chýbala možnosť pracovať na sebe viac cez komplexný program už popri strednej. I AMbitious však nemá nahrádzať formálne vzdelávanie, má ho dopĺňať. Mojou víziou je snažiť sa niektoré časti z ročného programu I AMbitious Academy či iných programov a organizácií implementovať aj do formálneho vzdelávania.

Mladí ľudia dostávajú unikátny príležitosť rozvíjať sa (Zdroj: Archív T.D.L.)

V rámci projektu I AMbitious Academy ponúkate možnosť rozvoja stredoškolákom. Čo na strednej škole najviac bavilo teba? Chýbal ti nejaký projekt, vďaka ktorému by si sa mohla rozvíjať podobne, ako to môžu robiť študenti vďaka vášmu projektu?

Určite áno, chýbal mi. Na Slovensku je veľa skvelých organizácií, ktoré rozvíjajú študentov na základnej, strednej či vysokej škole ako napríklad Slovenská debatná asociácia, DofE, Junior Achievement, Nexteria Lab (online program) či Nexteria Leadership Academy, programy LEAF, Sokratov inštitút a mnohé ďalšie. Dokonca všetky z nich môžete nájsť na rozvojovej platformy GROWNi.sk, ktorú sme vytvorili práve s cieľom prepájať organizácie a jednotlivcov, ktorí chcú rásť a tvoriť dopad na jednom mieste. Tieto organizácie a programy sú skvelé a podporujem ich. Každý však je jedinečný a iný.

Keď sme I AMbitious Academy zakladali, nemali sme prehľad o úplne všetkých aktivitách a do iných sme sa práve zapojili – Junior Achievement, Talent Guide program od LEAF, Nexteria Leadership Academy, avšak chýbal nám program, ktorý by sa zameriaval čisto na stredné školy, bol komplexný a pôsobil regionálne. Preto sme vytvorili koncept I AMbitious Academy – intenzívny ročný rozvojový program pre stredoškolákov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Jedná sa o výberový program, do ktorého sa dnes môžu prihlásiť študenti z celého západného Slovenska, Žilinského kraja, a po novom už aj z východného Slovenska.

Venuješ sa aj iným projektom okrem I AMbitious? Čo ťa na tejto práci najviac baví?

Áno, venujem. Všetky však súvisia s témou, ktorá mi je veľmi blízka, a ktorej sa chcem dlhodobo venovať, a to inovácie v školstve na Slovensku. I AMbitious Academy je totiž prezenčný intenzívny program, kde máme so študentami a absolventmi veľmi blízke vzťahy, no môžeme ročne rozvíjať len desiatky študentov. Práve preto, aby sme zväčšili náš dosah a zvýšili šancu pozitívne ovplyvniť ľudí, ktorí majú motiváciu posúvať sa vpred naprieč Slovenskom, sme sa počas prvej vlny pandémie spolu s organizáciou Leaf rozhodli vytvoriť platformu GROWNi.sk, ktorá ponúka príležitosti na odborný aj osobnostný rast online z každého kúta Slovenska. Platforma ponúka mladým ľuďom možnosť získať mentorov z rôznych oblastí, získať stáž, zároveň im poskytuje príležitosť dobrovoľnícky participovať na zmysluplných projektoch, či sa vzdelať od rôznych organizácii na Slovensku.

Takže okrem I AMbitious pôsobím aj v organizácii LEAF. Predtým som intenzívne pôsobila v organizácii Nexteria, kde sme rozbiehali online program Nexteria Lab, ktorý dnes už funguje. Taktiež začínam pomáhať s tvorbou reformných plánov pre národnú stratégiu školstva. Je to pre mňa skôr veľká výzva a možnosť, kde sa môžem veľa učiť. Veľmi mi dáva zmysel pomáhať ľuďom nájsť sa, zistiť, čo chcú robiť, prepájať ich na relevantných ľudí a vidieť, že všetko to, čo ako organizácie 3. sektora v školstve robíme, má naozaj zmysel. Moja práca ma nesmierne baví a ja sama som sa vďaka nej našla a zistila, že z iniciatívy troch mladých dievčat, ktoré chceli pomôcť ďalším stredoškolákom je niečo, čo pomáha mne a vďaka tomu zaspávam s pocitom, že to všetko treba robiť ďalej.

Tímová fotka zo splavu GROWNi. (Zdroj: Archív T.D.L.)

Inšpiruje ťa táto práca naďalej sa vzdelávať a získavať nové kontakty, alebo už niekedy cítiš únavu z neustáleho toku informácií?

Samozrejme, že to vždy nie je prechádzka ružovou záhradou, ale to nie je nikde. Celé je to jedna veľká výzva, do ktorej sa musí pár bláznov s nadšením zahryznúť, aby sa v otázkach školstva niečo zmenilo. A na Slovensku sa do tejto témy “zahryzáva” stále viac a viac odhodlaných ľudí. Či už sú to študenti, učitelia, školy, neziskovky, verejný či súkromný sektor.

Baví ma to a viem, že hoci venujem práci hodiny času, ktoré by som mohla venovať sebe a svojej rodine, vstávať každé ráno s tým, že sa do práce teším je pre mňa vzácnejšie. Spoznávať nových ľudí, ktorí majú podobný cieľ je skvelé a vždy ma to teší. Rovnako, že nám ako mladej organizácii s mladým tímom dávajú ľudia priestor a ukazujú nás ako príklad, nás veľmi teší. Úprimne by som však najradšej bola v úzadí, robila svoju prácu, venovala sa študentom, prinášala inovácie vo vzdelávaní všade, do všetkých kútov Slovenska.

Akých mladých ľudí v rámci projektu stretávaš? Sú podľa teba v niečom iní, ako boli generácie pred nimi? 

U nás v programe je každý ročník iný. Študenti musia v prvom rade prejsť cez tri výberové kolá, kde pozorujeme ich motiváciu, aktivity do ktorých sú zapojení a taktiež zručnosti a kompetencie, ktoré chceme v programe rozvíjať. Každým rokom máme aktívnejších a aktívnejších študentov. Po roku v programe tvoria veľmi ambiciózne projekty, z ktorých sa nesmierne tešíme. Má to však aj svoj háčik, s pribúdajúcimi aktívnymi študentmi musíme intenzívnejšie riešiť aj tému duševného zdravia ktorá v minulosti nebola potrebná. Myslím si, že mladá generácia je skvelá – aktívna, asertívna, inovatívna a odhodlaná meniť veci. Čím ďalej sa však bojím o ich psychické zdravie.

Vyhorieť nie je dobré nikdy, ale zažiť podobné stavy už v tak mladom veku je ešte nepríjemnejšie. Hlavne preto, že vtedy za to môžeme my všetci, ktorí sme chceli, aby mladí toho robili ešte viac. Preto sa ich v programe snažíme učiť prevencii v rámci mentálneho zdravia či diskutovať v malých skupinách o témach, ktoré ich trápia.

Taktiež sa ale veľmi teším, že inštitúcie začínajú stále viac a viac počúvať názory mladých. Napríklad minulý rok naši študenti realizovali plán Zelenej župy pre Trnavský samosprávny kraj či v meste Trenčín sa venovali témam inklúzie a dnes v spolupráci s firmou Ubian tvoria aplikáciu na pomoc nevidiacim. Alebo vo firme Slido pracovali na zadaní vybudovania ešte lepšieho produktu Slido a dnes tím 7 stredoškolákov pracuje u nich na stáži.

Vďaka I AMbitious zažijú mladí skutočne zaujímavé dni. (Zdroj: Archív T.D.L.)

Ako prebieha vzdelávanie mladých v I AMbitious? Čo všetko absolvujú a čo tým získajú?

Študenti sa môžu do programu prihlásiť najneskôr do konca apríla 2022. Po prijatí študentov do jednotlivých regiónov, začne program prebiehať od konca augusta až do ďalšieho septembra.

Program sa skladá z 8 hlavných častí, ktoré študenti absolvujú – mentoringový program, dobrovoľnícky projekt, projekt v praxi s verejným sektorom, projekt v praxi s firmou, každotýždenné workshopy, diskusie a debaty, vlastný projekt každého študenta a študentky, rozvojový camp a mnohé komunitné aktivity či externé aktivity.

Naším primárnym cieľom je mať pozitívny vplyv na mladých, ktorí sa rozhodujú, čo budú robiť ďalej a, samozrejme, na širokú spoločnosť. Stredoškoláci kvôli nedostatku možností na osobnostný rozvoj popri škole nevedia, čomu sa chcú venovať v budúcnosti, na akú vysokú školu ísť, prečo sa angažovať v spoločnosti a mnohým chýbajú podstatné soft-skills, ktoré pre prax potrebujú. Počas programu je jedným z hlavných cieľov, aby sa našli, zistili čo je pre nich to pravé už na strednej škole a boli spoločensky angažovaní.

Ako vyberáte témy na worshopy, diskusie či samotných mentorov?

Máme vopred naplánované curriculum (obsah aktivít), ktoré pravidelne konzultujeme s odborníkmi z radov našej správnej rady a externých organizácií. Každý rok však pridávame nové témy, ktoré sú aktuálne potrebné či sú potrebné pre daný región. Napríklad od minulého roka sme pridali tému mental health, ktorú sme tento rok ešte rozšírili a taktiež vzhľadom na pandémiu COVID-19 sme doplnili kurz ako udržať pozornosť v online priestore.

Mentorov vyberáme na základe preferencií študentov. Nemáme stály list, ale každoročne hľadáme mentorov podľa toho, v akých oblastiach sa chcú študenti rozvíjať. Všetci mentori aj lektori rozvíjajú študentov bez nároku na finančnú odmenu, za čo sme im nesmierne vďační. Hostí do diskusií vyberáme taktiež na základe aktuálnych tém v spoločnosti. Napríklad v súčasnosti sa spolu s ďalšími organizáciami pripravujeme na diskusiu s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou, s ktorou budú môcť naši študenti diskutovať.

Študenti v I AMbitious dostávajú príležitosť spolupracovať so skvelými mentormi. (Zdroj: Archív T.D.L.)

S akými ohlasmi na program sa stretávaš?

Veľmi pozitívnymi, z čoho sa vždy tešíme. Študenti po roku naberú skúsenosti z neziskového, verejného a súkromného sektoru. Zlepšia sa v zručnostiach, ktoré sú potrebné pre 21. storočie. Vytvoria projekty, ktoré organizácie zrealizujú, stanú sa zrazu rovnocennými partnermi, zistia čo chcú oni sami robiť, spoznajú šikovných ľudí ako sú oni a často vytvoria svoje vlastné projekty.

Mentori, lektori a organizácie, s ktorými spolupracujeme vidia, že to má zmysel. Vidia, kam sa študenti posúvajú vďaka nim, čo realizujú a akými sú už na strednej škole. Určite je výzvou, že program prebieha individuálne v jednotlivých regiónoch, avšak vidíme v tom veľkú pridanú hodnotu. Študenti sú radi, že nemusia cestovať za príležitosťami do Bratislavy či zahraničia, ale že inšpiratívni ľudia a príležitosti prídu za nimi.

Práca s ľuďmi prináša aj množstvo vtipných okamihov. Stala sa ti už v rámci I AMbitious nejaká vtipná príhoda?

Pravidelne – veď I AMbitious Academy je program neformálneho vzdelávania, takže sa často stanú vtipné stories so študentami, mentormi, lektormi a celou komunitou. Snažíme sa prirodzene tvoriť prostredie, kde sa aj všetci, ktorí s nami spolupracujú, cítia ako doma – neformálne a sami sebou. Nedávno sme absolvovali I AMbitious Camp s novými študentmi, kde zažili 3 dni plné aktivít, ktoré bežne nezažijú.

Ide o aktivity, kde sa cez intenzívny zážitok človek rozvíja po osobnostnej stránke a uvedomuje si veci, ktoré ho posunú ďalej. Hoci študenti odchádzali z campu v super nálade, pri odchode zapadlo jedno auto, a tak sa z toho stala ešte ďalšia teambuildingová aktivita, do ktorej sa tentokrát zapojili aj rodičia, ktorí prišli odviezť svoje deti. Hodnotíme to ako príjemnú a vtipnú aktivitu na záver.

Vďaka I AMbitious sú študenti prepájaní aj na ľudí z praxe. (Zdroj: Archív T.D.L)

Samotný názov vášho projektu je veľmi zaujímavý. Bolo od začiatku jasné, že sa bude volať takto, alebo sa to postupne menilo?

Vznik názvu bol jednoduchý. Chceli sme vytvoriť niečo, čo odráža program. Chceme z motivovaných stredoškolákov tvoriť ambicióznych stredoškolákov a zároveň to, čo zaujme stredoškoláka, našich mentorov, lektorov, priateľov programu a verejnosť. Spojili sme teda slovo I AM = JA, pretože v programe sa každý hlási sám a je to vždy len na ňom – koľko do programu dáš, toľko z neho dostaneš, a slova ambitious = ambiciózny, pretože chceme aby sa práve z tých našich študentov a absolventov stali aktívni ľudia, ktorí pomôžu svojmu okoliu, regiónu či Slovensku byť ambicióznejším miestom, kde tu takéto talenty chcú zostať, meniť veci k lepšiemu, alebo sa vrátiť.

Uvedomujeme si však, že vysloviť a napísať I AMbitious nie je vôbec ľahké, a preto sa sami zamýšľame nad rebrandingom. Taktiež veľa mladých môže práve slovo ambiciózny odradiť – veď ja nie som dostatočne ambiciózny, prípadne ani nechcem byť ambiciózny, a to je všetko v poriadku. Nejde o to, aby naši študenti zakladali veľké projekty, skôr aby zistili, čo je pre nich to pravé orechové a tvorili veci, ktoré ich bavia. Pritom majú super dopad aj na ostatných, len si to možno ani neuvedomujú. Samotnú prácu však robia oni sami z vlastnej iniciatívy. My im len pomáhame nájsť to svoje ambiciózne ja.

Aké sú tvoje ďalšie ciele? Máš aj nejaký nesplnený sen, ktorý by si chcela zrealizovať?

V tom pracovnom svete je to aktuálne dokončiť školu, odovzdať kvalitnú záverečnú prácu, na ktorej viem ďalej stavať, ísť doštudovať do zahraničia, vrátiť sa späť a pôsobiť v tomto inovačnom prostredí školstva na Slovensku. Či to bude stále v neziskovom sektore, alebo časom verejnom, uvidíme.

Chcela by som, aby Slovensko raz bolo príkladom skvelého vzdelávania, kde mladí ľudia chcú zostať a meniť veci. Kde sa navzájom organizácie spájajú pre tento veľký cieľ. Verím, že táto moja vízia sa nezmení a bude mi to dávať rovnako veľký zmysel, ako dnes.

Zdroj: hashtag.sk
Odporúčame