Na Kube zastal čas, všetkého je nedostatok: Ako to vyzerá v socialistickom štáte dnes?