Súťaž, aká tu ešte nebola: Vyhrať môžeš jedinečný kurz prežitia pre seba aj svojho kamoša

Foto: unsplash.com

#Už sme mali mnoho súťaží, do ktorých sa oplatilo zapojiť. Či už išlo o 150,-eurový poukaz na nákup tenisiek, inteligentný fitness náramok alebo lístky do kina či knihy, teraz tu je niečo, pri čom sa oplatí zbystriť pozornosť. Hráme o kurzy prežitia!

„Slovo pre­žiť môžme defi­no­vať via­ce­rými ter­mínmi, ale pod­stata  je rov­naká – zostať na žive, nepod­ľa­hnúť panike, pre­mýš­ľať a bojo­vať až do konca. Váš tré­ning pre­ži­tia bude podobný, ako príp­rava špeciál­nych jed­no­tiek a let­cov, s kto­rou sa stre­tá­vame v doku­men­tár­nych fil­moch, ktoré  sú súčas­ťou ich výcviku a služby v ozb­ro­je­ných zložkách. Naučíme Vás ako pre­žiť v našich zeme­pis­ných pod­mien­kach, a ako využiť prí­rodu vo svoj prospech“, uvádza sa na panters.sk.

Až 5 z vás vyhrá poukaz pre seba a kamoša od Panters Tactical Training Academy, s ktorým si vyskúša boj o „prežitie“. Mimochodom, hodnota jedného poukazu je až 120 eur! :snowflake: Súťaž nájdeš na našom instagramovom profile @hashtag.sk. Kurz prežitia sa uskutoční 14. septembra.

Foto: hashtag.sk
Odporúčame