Slovensko spoznalo dedinu roka: Papradno je nádherným miestom, ktoré si rozhodne zamiluješ aj ty

Photo by Arno Smit on Unsplash

#V jubilejnom 10. ročníku súťaže Dedina roka 2019 zvíťazila obec Papradno (okres Považská Bystrica), ktorá najkomplexnejšie naplnila jej princípy a požiadavky spomedzi 23 zúčastnených obcí. Dedina roka 2019 – Papradno presvedčila hodnotiacu komisiu súťaže najmä tým, aký význam prikladá zachovaniu prírodného dedičstva  a dedičstva predkov. Informuje o tom portál Obnova dediny.

Pestrosť biodiverzity a zachovaná mozaiková krajina lesov, lúk a pasienkov, je nielen dôvodom na hrdosť obyvateľov, ale aj na ich ochranu. Za týmto účelom, okrem starostlivosti a  zvyšovania povedomia obyvateľov, nadväzuje obec aj cezhraničné partnerstvá na ochranu prírodného dedičstva – pohoria Javorníky. Papradčania preukázali aj výsledky snáh   o    zachovanie    tradičnej     ľudovej    kultúry   a   hrdosť  na svoje korene.

Obec sa môže pochváliť i racionálnym využívaním lokálnych zdrojov, či realizáciou rôznorodých aktivít. Všetko podporuje spolková, klubová a záujmová činnosť. Príkladný a komplexný rozvoj obce rozhodol, že prestížny titul Dedina roka 2019 získalo Papradno a  ako národný víťaz bude v roku 2020 zastupovať Slovensko v 16. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny.

Podľa manažéra súťaže Dedina roka 2019 Tomáša Orfánusa reaguje na skutočnosť, že každé miesto, dokonca aj najmenšie sídlisko, má nadregionálny význam a v mnohých prípadoch aj vplyv na globálny vývoj. „Preto je dôležité ako dokáže zareagovať na nebezpečenstvá alebo využiť príležitosti. Toto heslo sa preto osobitne zameriava na komunity, ktoré sú si vedomé svojej  zodpovednosti, a v rámci svojich možností nájdu odpovede na veľké otázky 21. storočia, ktoré pomôžu zlepšiť život na našej planéte.“

Druhé miesto v súťaži Dedina roka 2019 obsadila obec Svätý Anton (okres Banská Štiavnica) a tretie miesto obec Raslavice (okres Bardejov). V jednotlivých kategóriách získali ocenenie nasledovné obce: Dedina ako hospodár – Lúky (okres Púchov), Dedina ako maľovaná – Domaňovce (okres Levoča), Dedina ako klenotnica – Beluj (okres Banská Štiavnica) a Krivany (okres Sabinov), Dedina ako pospolitosť – Bolešov (okres Ilava), Dedina ako partner – Tvrdošovce (okres Nové Zámky), Dedina ako záhrada – Tvrdošovce (okres Nové Zámky). Mimoriadne ocenenia získali obce Jesenské (okres Levice), Pobedim (okres Nové Mesto nad Váhom) a Dohňany (okres Púchov).

Zdroj: Tlačová správa, obnovadediny.sk
Odporúčame