Tretí ročník TOP rozvojového programu Slovenska: Objav svoj jedinečný talent

Objav svoj talent

Objav svoj talent (Zdroj: unsplash.com)

#Tretí ročník TOP rozvojového programu Slovenska Show your talent, ktorý tento rok prebieha aj v Žilinskom kraji sa nezadržateľne blíži ku koncu. Jednou zo zapojených škôl je Gymnázium, Hlinská 29 v Žiline, ktorá svoju účasť v programe slávnostne zakončí konferenciou vysielanou online dňa 27. 4. 2021.

Skrášlili svoje okolie a objavili svoje silné stránky

„Chceme dať stredoškolákom príležitosť spoznať seba samých, objaviť svoje talenty, schopnosti silné a slabé stránky.“ hovorí koordinátor programu Jaroslav Dodok.

Show your talent je jedinečný rozvojový program pre žiakov a učiteľov stredných škôl, ktorý vytvorilo občianske združenie OZ TEAM v spolupráci s CVČ – JUNIOR Banská Bystrica.

Študenti Gymnázia sa jeho prostredníctvom počas uplynulých šiestich mesiacov naučili pracovať v tíme, objavili svoje silné a slabé stránky, naučili sa ich využívať a získali prehľad o svojich talentoch.

Výsledkom ich aktivity sú štyri zaujímavé projekty: školské knihobudky a pomoc žilinskému útulku, útulná učebňa namiesto klasickej triedy, paletové sedenie na chodbách školy či online festival umenia, ktorých zrealizovanie študenti aj napriek prevládajúcej pandemickej situácii obdivuhodne zvládli.

Učili sa ako dotiahnuť veci do konca a spolupracovať v tíme

Vďaka dvom víkendovým školeniam – jednému prezenčnému, druhému online – štyrom workshopom a osobným mentoringovým stretnutiam sa študenti učili pracovať v tíme, správne si rozdeliť tímové úlohy a komunikovať nie len medzi sebou ale aj so sponzormi a externými ľuďmi. Jedným z cieľov programu je tiež naučiť mladých ľudí nevzdávať sa a dotiahnuť veci do konca.

S úspešným ukončením a zrealizovaním projektov študentom pomáhali štyria učitelia Gymnázia a realizačný tím, ktorý koordinoval Lukáš Hrošovský, riaditeľ OZ SYTEV z Kysuckého Nového Mesta.

„Program Show your talent vidím ako úžasnú príležitosť pre mladých ľudí rozvíjať sa v mäkkých zručnostiach, prekonať komfortnú zónu a objaviť svoje talenty. Som veľmi rád že môžem byť jeho súčasťou ako koordinátor ale aj lektor a mentor.“ hodnotí Lukáš Hrošovský.

Online konferencia

Ďalším dôkazom ich úspešného zvládnutia je online záverečná konferencia, na ktorej študenti svoje projekty odprezentujú, a ktorú bude moderovať moderátorka, divadelníčka či červená klaunka Michaela Pastorková, ktorá je súčasne aj aktívnou mentorkou jedného zo študentov.

Registrovať sa dá bezplatne na: https://tinyurl.com/sytgymza, kde sa dozviete viac aj o samotnom programe.

Program Show your talent sa aktuálne realizuje na piatich stredných školách v troch krajoch a záverečná konferencia na Gymnáziu, Hlinská 29 v Žiline sa uskutoční pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (ďalej ŽSK) Ing. Eriky Jurinovej s finančnou podporou Rozvojovej agentúry ŽSK.

Zdroj: hashtag.sk, Show your talent
Odporúčame