Točia klipy pre Ega či Rytmusa, prepájajú umenie a technológie: Improvizácia je základ, byť režisérom je životný štýl

sorry we can
sorry we can
Roland Wranik
sorry we can
sorry we can
sorry we can
Roland Wranik
sorry we can