Lidl sa rozhodol pre ďalší dôležitý krok: S týmto prišiel ako prvý na Slovensku

Zuzana Baloghová.

Zuzana Baloghová. Zdroj: Lidl

#Pracovný trh sa začal výrazne meniť aj na Slovensku a v súčasnosti sa vyvíja čoraz väčší tlak na pozitívnu zmenu a rovnosť v príležitosti pre každého jednotlivca. Čo to vlastne znamená?

Súvisia s tým najmä dve slová, ktoré nie sú pre každého úplne zrozumiteľné – diverzita a inklúzia. Lidl sa ako jeden z najpopulárnejších zamestnávateľov v krajine odhodlal na zaujímavý krok. Ako historicky prvá firma v oblasti retailu na Slovensku zriadil pre túto problematiku pozíciu ambasádora. Stala sa ním Zuzana Baloghová, ktorá nám v rozhovore priblíži viac o ambíciách spoločnosti, a bližšie opísala, čomu sa vlastne bude venovať.

Ako by ste čo najzrozumiteľnejšie vysvetlili bežným ľuďom, čo konkrétne znamená pre Lidl diverzita a inklúzia?

Úplne zjednodušene diverzita znamená, že každý z nás je iný, jedinečný. Okrem pohlavia, veku, sexuálnej orientácie, viery či etnicity je aj veľa ďalších faktorov, akými sú vzdelanie, rodinné zázemie či naše zdravotné dispozície, ktoré nás navzájom odlišujú. Všetky dokopy tvoria naše vnímanie sveta, naše potreby, naše názory, hodnoty a stanoviská.

Inklúzia je spôsob, akým svoje rôznosti a jedinečnosti akceptujeme u seba, ale najmä u druhých. Ak to však mám povedať opäť jednoducho, každý jeden z nás sa aspoň raz v živote dostal do situácie, keď sa cítil z nejakého dôvodu nevítaný alebo odstrčený. Spôsobila to naša odlišnosť od iných. V prostredí, ktoré je inkluzívne, by sme však tieto pocity nezažívali. Aj napriek svojej rôznosti by sme sa cítili vítaní a rešpektovaní.

Aké sú v tejto súvislosti hlavné ciele vašej spoločnosti v tejto oblasti?

Naším cieľom je, aby projekty priniesli úžitok našim zamestnancom, zákazníkom a spoločnosti ako takej. Preto sme oslovili odborníkov, ktorí sa naplno venujú témam diverzity a inklúzie, aby sme v spolupráci s nimi urobili také iniciatívy a zmeny, ktoré prinesú zlepšenie situácie pre našich súčasných a budúcich zamestnancov a zároveň aj spomenutých zákazníkov. Chceme byť inšpiráciou aj pre iné firmy či jednotlivcov. Myslím si, že našou silnou stránkou v Lidli je práve otváranie aj ťažších tém.

Môže kampaň potenciálny zamestnanec pochopiť tak, že v Lidli sú dvere otvorené doslova pre každého?

Chceme, aby to tak bolo do maximálnej možnej miery. Vyberáme si najlepších uchádzačov a netolerujeme diskrimináciu. Sú však oblasti, kde nemáme aktuálne pracovné pozície v našich predajniach a skladoch, ktoré by boli vhodné pre osoby s určitou formou fyzického či mentálneho znevýhodnenia. Do budúcna sa budeme zaoberať aj touto témou. Uvedomujeme si, že rôznorodých životných situácií, ktoré zažívajú naši kolegovia, je naozaj veľmi veľa. Naším cieľom je byť inkluzívni v čo najväčšej miere. Kolegyniam a kolegom sa snažíme čo možno najviac vychádzať v ústrety. Či už sú to ľudia so zdravotným znevýhodnením, s akoukoľvek sexuálnou orientáciou, vierovyznaním, rasou, ale aj rodičia vychovávajúci svoje deti bez pomoci druhého partnera či rodičia hendikepovaných detí, pre skôr narodených zamestnancov a pod.

Aké najdôležitejšie vlastnosti by mal mať každý zamestnanec Lidla, aby sa úspešne podarilo napĺňať firemnú politiku?

My sami, zamestnanci Lidla, sa vnímame ako dynamickí, stabilní a féroví, sme orientovaní na osobný rozvoj a dosahovanie výsledkov. Zároveň chceme viesť otvorený a úprimný dialóg založený na vzájomnej úcte a rešpekte.

Myslíte, že rôznorodosť, čo sa týka zamestnancov, pomáha aj samotnej firme? Ak áno, v čom napríklad?

Z môjho pohľadu je to správna a nevyhnutná vec. Teší ma, že sa v tomto období veľa hovorí o prínosoch rôznorodých tímov. Myslím si, že v týchto témach sa netreba pozerať na investície a ich návratnosť. Je správne a nevyhnutné vytvárať zdravé pracoviská tak, aby sa podľa možností každý jeden zamestnanec a zamestnankyňa cítili ako plnohodnotná súčasť firmy. Práve táto hodnota je totiž doslova nevyčísliteľná.

Ktoré problémy na slovenskom pracovnom trhu možno označiť za tie najväčšie – je to najmä nerovnosť platov medzi mužmi a ženami alebo niečo iné?

Ani neviem, kde začať. Nerovnosť platov medzi mužmi a ženami je však podľa mňa už dôsledok. Zároveň by som bola veľmi nerada, ak by sa za problém považovalo len toto. Na stole sú však aj témy zamestnávania a inklúzie rôznych komunít, pripravenosť niektorých skupín na trh práce a s tým súvisiace chýbajúce návyky a vzdelanie. Kritikov je však veľa. Ja osobne to skôr vnímam ako príležitosť na zmenu myslenia.

Aké bežné stereotypy by chcel Lidl odstrániť a ísť príkladom pre iných zamestnávateľov?

U nás v Lidli sa najčastejších stretávame s tým, že predavačka má byť žena a v sklade má pracovať muž. Realita sa postupne mení. Rastie nám počet mužov predavačov, pomer mužov a žien v našich skladoch je veľmi blízko 50 % mužov a 50 % žien. V nedávnej minulosti tvorili dokonca viac než 50 % našich skladových pracovníkov práve ženy.

Vie Lidl v prípade potreby poskytnúť zamestnancom prácu na skrátený úväzok? Ak áno, od čoho závisí, aby ho dostali?

Áno, ak nám to prevádzka umožňuje, robíme to radi. Na skrátené úväzky sa pozeráme širšou optikou. Hoci sme tento nástroj primárne smerovali na ženy, najmä po návrate z materskej či rodičovskej dovolenky, vidíme rastúci trend aj záujem práve u mužov.

Má Lidl nejaké vekové ohraničenie zamestnancov?

Nie.

Ponúka Lidl prácu aj pre hendikepovaných ľudí, napríklad vozičkárov alebo ľudí s iným postihnutím?

Medzi našimi kolegami je mnoho kolegov so zdravotným znevýhodnením, no naše pracovné pozície v predajniach a skladoch nie sú vhodné napríklad pre vozičkárov.

Čo bolo vlastne dôvodom, prečo ste sa rozhodli túto tému aktuálne riešiť?

Ako jediný TOP a najzamestnávateľ, mnohonásobný držiteľ ocenení v oblasti obchodu, sme sa cítili zodpovední za to, aby sme túto tému otvorili a riešili. Lidl je dobrý sused a sme pyšní na veľa silných projektov, ktoré zlepšili napríklad životné prostredie či pomohli deťom v neľahkých situáciách. Sme si istí, že rovnako veľa toho môžeme urobiť aj v tejto téme. Jednoduchá odpoveď na otázku prečo je: „Pretože to je správna vec!“

V čom je Lidl v spojitosti s diverzitou a inklúziou odlišný od iných zamestnávateľov na Slovensku?

Veľa manažérov rieši problém ihneď bez toho, aby sa pozerali na príčiny. My chceme z tohto stereotypu vyjsť. Priznávame svoju nedokonalosť a „slepotu“. Preto bol naším prvým krokom v téme diverzity a inklúzie stakeholderský dialóg. V rámci neho sme oslovili odborníkov venujúcich sa rôznym aspektom znevýhodnenia, prezentovali im svoje aktivity a viedli s nimi otvorený a úprimný dialóg.

Spýtali sme sa na to, ako nás vnímajú a čo by nám odporučili ako ďalšie iniciatívy. Aj na základe spätnej väzby budeme nastavovať našu stratégiu v oblasti diverzity a inklúzie. Zároveň sme prvou firmou zo slovenského retailu, ktorá sa rozhodla vytvoriť pozíciu ambasádora pre diverzitu, takže táto téma má u nás pevné ukotvenie.

CHCEM VEDIEŤ VIAC O PRÁCI V LIDLI

Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou Lidl.

Zdroj: Hashtag.sk/Advertoriál
Odporúčame