OpenLab sa stal miestom, kde sa študenti učia s radosťou: Keď ľuďom dáte slobodu v práci, odrazí sa to na ich výsledkoch

Zdroj: OpenGate

#Pilotný ročník vzdelávacieho programu pre stredné školy OpenLab je za nami. Študenti pod vedením mentorov z top slovenských firiem vyvíjali hybridné aplikácie a hry a pracovali na reálnych projektoch so zapojenými firmami. OpenLab sa tak znova o kúsok viac priblížil k svojej najväčšej ambícii – stať sa súčasťou reformy vzdelávania na Slovensku. Študenti svoje práce prezentovali na podujatí OpenGate, bola to výnimočná prehliadka mladých talentov, ich šikovnosti, húževnatosti a nadšenia pre moderné technológie.

Hybrid lab

V rámci Hybrid labu (aplikácie vhodné pre akékoľvek zariadenia s displejom) študenti predstavili tri užitočné projekty rozvíjateľné aj do budúcna. Prvou bola webová aplikácia Academy, inšpiráciou pre jej vznik boli práve záujemcovia o OpenLab, ktorí tu môžu nájsť prehľad online kurzov nápomocných v ich ďalšom vzdelávaní. Stránka je produktom, ktorý si môže ako template ktokoľvek zakúpiť a ponúkať prostredníctvom takéhoto webu svoje vlastné služby. Projekt Academy je možné ďalej rozvíjať platenými kurzami, pridaním hodnotení kurzov či rozšírených profilov používateľov.

Ďalším predstaveným projektom je aplikácia Cashflow, ktorá má pomôcť firmám sledovať ich finančný tok. V CMSku aplikácie študenti vytvorili rôzne role pre používateľov, takže do cashflowu môžu zasahovať zamestnanci, ktorí majú podľa pracovnej funkcie pridelené rozličné právomoci. Jeden z mladých tvorcov aplikácie Cashflow na záver prezentácie veľmi pekne poznamenal na adresu OpenLabu: “Ak by niečo bolo ľahké, nikam by nás to neposunulo.”

Zdroj: OpenGate

Posledným projektom Hybrid labu bol MoodRange, appka určená na jednoduchý zber dát – názorov či pocitov, ako sa na danom mieste cítite a ako by ste ho ohodnotili – od smajlíkov cez výber predvolených slov až po možnosť vpisovania vlastného textu. Toto riešenie ponúka svojmu majiteľovi jednoduché vyhodnotenie zberu názorov. Aplikácia je široko škálovateľná pre komerčnú aj nekomerčnú sféru, má využitie na rôznych podujatiach, konferenciách, v stravovacích zariadeniach… Tvorcovia plánujú aplikáciu rozšíriť o vyhodnotenia v grafickej podobe a majú tu naozaj veľa ďalších možností, ako ju posunúť vývojom ďalej.

Games lab

Tento lab bol zameraný na vývoj hier, počas prezentácií sa tu predstavili spolu štyri nové hry. Dve z nich boli tzv. Idle hry (DarkMatter a Idle Space Conquer), ktoré “sa hrajú samé” na pozadí vášho zariadenia a sú prakticky nekonečné. Cieľom v nich je zlepšovať svoje vesmírne lode pridávaním rôznych vylepšení a vymožeností. Študenti z tímu hry DarkMatter stavili na technologický svet plný serverov a IT súčiastok, hra Idle Space Conquer zasa vynikala peknou retro pixelovou grafikou. Ďalšia z hier PP Project má aj vyšší ekologický rozmer – je zameraná na zvyšovanie povedomia o zahlcovaní našej planéty plastami. Hlavná postava hry, delfín Norman, sa snaží vyhýbať plastom pri plávaní. Kým sa vám hra načítava, môžete si prečítať tipy, ako správne recyklovať.

Zdroj: OpenGate

Najlepšou hrou večera, ktorá získala aj ocenenie – platenú stáž počas leta v hernej spoločnosti PowerPlay Studio – sa stala Ice Clean Machine. Výborne prepracovaná hra, kde je vašou úlohou upraviť ľadovú plochu pred zápasom. Hra mala niekoľko herných módov v rôznych úrovniach náročnosti. Tvorcovia Viktor a Marek hru už aj launchovali (môžete si ju stiahnuť z GooglePlay) a zatiaľ získavajú pozitívne spätné väzby.

O tom, ako OpenLab predčil očakávania všetkých

Študenti oboch Labov sa zhodli na hlavných benefitoch, ktoré im ponúklo niekoľko hodín týždenne strávených pri projektoch OpenLabu – zaujímavá práca na reálnych projektoch obohatená o aktívny mentoring, fungovanie v tíme, kde je každý člen dôležitý, zlepšovanie svojich schopností, cenné nové skúsenosti a popracovanie na efektívnom menežovaní svojho času.

Zdroj: OpenGate

Na záver, po prezentáciách, zhodnotil prvý ročník OpenLabu Labmaster študentov Matej Teo Žilák veľmi úspešne. Program prekonal jeho očakávania a ocenil mladosť a dravosť zúčastnených študentov, čo môže podľa neho ľahko spôsobiť, že žiaci vo finále prerastú svojho mentora. Opísal, ako pri študentoch využíva tutorované samovzdelávanie – odkazuje ich na relevantné zdroje, aby si informácie vyhľadávali sami a na problémy študentov nerozdáva ani riešenia na počkanie, musia na riešenie prísť sami, keď ich správne navedie. Svoj príhovor zakončil inšpiratívne: “Keď ľuďom dáte slobodu v práci, pozitívne sa to odrazí na ich výsledkoch.”

V závere OpenGate-u vzdelávací program zhodnotili aj zakladateľ OpenLabu, Grigor Ayrumyan (CEO WEZEO) a Barbora Rusiňáková (projektová manažérka partnera programu SAPIE). Boli by radi, ak by OpenLab na Slovensku pokračoval dnes, zajtra a aj o rok. Vidia obrovský potenciál v modeli vzdelávania, v ktorom vznikajú malé študijné ekosystémy, kde sú známky nahradzované dosahovaním cieľov a kde sa úplne inak dá precítiť osobný prístup vzdelávajúcich k študentom. OpenLab sa tak stal miestom, kde sa deti učia s radosťou, čo je skvelým výsledkom.

Zdroj: OpenGate

Aké sú vízie OpenLabu na rok 2019?

V septembri je v pláne otvoriť tri OpenLaby na nových školách a ďalšie dva OpenLaby na pilotnej škole SPŠE Hálova v Bratislave. Momentálne je však kľúčové dohodnúť sa na spolupráci s technologickými garantmi pre jednotlivé OpenLaby. Výsledkom by malo byť 5 nových OpenLabov v Bratislave, Prešove, Banskej Bystrici a Košiciach, v ktorých by bolo aktívne zapojených vyše 100 študentov. V OpenLaboch študenti trávia 7 hodín týždenne – z toho 5 hodín počas školy a 2 hodiny strávia vo firme, ktorá s OpenLabom spolupracuje.

Ako OpenLab prebieha?

Každý OpenLab má svojho Lab Mastera – je to mentor s expertízou, ktorý nastavuje rámce a sprevádza študentov pri dosahovaní ich míľnikov. Po teoretickej fáze sú študenti rozdelení do tímov, v ktorých v spolupráci s firmami a ich zadaniami tvoria už konkrétny projekt pre zákazníka. Pri práci so študentmi je aplikovaný princíp učenia, ktorý vedie študentov ku kritickému mysleniu s cieľom vyriešiť konkrétne problémy. Kladie sa tu veľký dôraz na samoštúdium – študenti trávia 80 % času samoštúdiom a tímovou prácou. 20 % teórie tu pre nich predstavuje iba odrazový mostík k zvyšným aktivitám.

Je možné zapojiť sa do OpenLabu?

Vzdelanie mladých ľudí je dlhodobou pozitívnou a návratnou investíciou. Aby sa vzdelanie stalo prioritou aj pre kompetentných lídrov našej krajiny, je potrebné prejaviť podporu tejto myšlienke a iniciatívam. Možností, ako podporiť OpenLab, je viacero. Ak ste odborníkom na konkrétnu technológiu, môžete sa stať technologickým garantom – odborníkom pre konkrétnu digitálnu oblasť. Technologický garant sa v úzkej spolupráci s LabMastrom podieľa na budovaní metodológie, definovaní projektov a smerovaní OpenLabu. Je v pravidelnom kontakte so študentmi a klientmi OpenLabu.

Ak máte vo vašej spoločnosti projekt, ktorý čaká na svoje vypracovanie, môžete sa stať klientom pre OpenLab – malo by ísť o časovo nenáročný projekt v rámci technického zamerania (napr. hybridná aplikácia, počítačová hra). Klient nie je strategicky závislý na projektových výsledkoch a mal by mať aj priestor na spoluprácu so študentmi.

OpenLab je možné podporiť sponzorským darom aj finančne, ak ste nadšenec pre program, ktorý môže aktívne prispieť k zvyšovaniu kvality vzdelávania na Slovensku a podporiť rozširovanie OpenLab konceptu do ďalších škôl.

Konceptom OpenLab boli doposiaľ všetky oslovené školy nadšené. Aby mohli byť otvárané nové OpenLaby, OpenLab tím potrebuje nájsť zanietených partnerov, ktorí sa nadchnú pre zvyšovanie kvality vzdelávania.

Zdroj: OpenGate

Kto stojí za projektom OpenLab?

Zakladajúcimi členmi vzdelávacieho projektu OpenLab sú organizácie podporujúce rozvoj technologických inovácií – ASIT, WEZEO, PowerPlay Studio, Charged Monkey, T-Systems a SPŠE Hálova. V októbri 2018 spustili OpenLab na pilotnej škole SPŠE Hálova 16 v Bratislave. Na základe vyššie spomínaných princípov študenti už dnes vyvíjajú hybridné aplikácie a hry, pričom pracujú s partnermi OpenLabu na reálnych projektoch. Keďže pilotný ročník má skvelé ohlasy od vedenia školy aj od samotných študentov, k OpenLabu sa nadšene pridalo SAPIE s cieľom otvoriť nové Laby zamerané na rôzne IT technológie na ďalších školách vo všetkých slovenských regiónoch.

Ide o zvyšovanie kvality vzdelávania systémovým spôsobom, pri ktorom sú školy a firmy prepojené s neziskovým vzdelávacím konceptom. Tento model nemá prinášať mládeži iba ďalšiu mimoškolskú aktivitu, jeho hlavným cieľom je zvyšovanie kvality vzdelávania. OpenLab tím verí, že má potenciál vygenerovať zo šikovných mladých ľudí budúcich odborníkov pre technológie 21. storočia.

Zdroj: Tlačová správa - Mirka Brindová/House of Ukulele
Odporúčame