Malý Cambridge: Top dôvody, prečo študovať na Trnavskej univerzite

Malý Cambridge

Malý Cambridge (Zdroj: Trnavská univerzita)

#Trnavská univerzita je kvalitná, moderná a atraktívna univerzita s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená v roku 1635. Záleží nám na úrovni vzdelania našich študentov, preto sa u nás stretnete s férovým prístupom, priateľskými pedagógmi a s vyučovaním prepojeným na potrebnú prax.

Uchádzačom ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie. Na našich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva viac ako 5 300 študentov a v novodobej histórii získalo u nás vysokoškolské vzdelanie viac ako 33-tisíc úspešných absolventov. Navyše až 78 % našich absolventov sa uplatňuje vo svojom odbore.

Trnavská univerzita je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je aj „výskumná univerzita“. Podľa aktuálnej študentskej ankety je až 85% našich absolventov spokojných s výberom študijného programu na Trnavskej univerzite.

TOP dôvody, prečo študovať na Trnavskej univerzite:

  • O študijnej záťaži rozhoduješ ty. Obsah štúdia si môžeš upraviť podľa svojich vlastných záujmov.
  • Svoj študijný plán môžeš doplniť alebo rozšíriť o širokú škálu tých najkvalitnejších výberových predmetov.
  • Vyberieš si z množstva medzinárodných vzdelávacích, výskumných a mobilitných programov.
  • Nájdeš u nás moderné vzdelávacie a výskumné priestory aj knižnicu.
  • Vzdelávať sa budeš pod vedením medzinárodne významných vysokoškolských profesorov a vedcov.
  • Zabavíš sa s priateľmi aj mimo školy, a to pri voľnočasových aktivitách z oblasti kultúry, športu a spoločenského života.
  • Môžeš sa ubytovať v našom novovybudovanom študentskom domove a vďaka programu Erasmus+ máš možnosť absolvovať časť štúdia aj v zahraničí.

Ako vyzerá študentský život v Trnave?

Na Trnavskej univerzite vytvárajú študentom priestor na aktívne zapájanie sa do procesov zabezpečovania a zlepšovania kvality vzdelávania. Univerzitný život je bohatý na kultúrne akcie a športové aktivity, medzi ktoré patria tie najobľúbenejšie – športový deň, univerzitný ples, imatrikulácie a študentské beánie.

Trnavská univerzita si v rámci rozvoja športu prenajíma viaceré telocvične, plavárne a iné športové plochy. Stačí si len vybrať. Študenti majú taktiež možnosť stať sa členmi Študentskej rady a rozvíjať svoje talenty v mnohých oblastiach, z ktorých vyberáme napríklad:  spevácky zbor, univerzitnú kapelu, redakciu časopisu Universitas Tyrnaviensis či Univerzitné pastoračné centrum.

„Na Trnavskej univerzite som nadmieru spokojná úplne so všetkým a nikdy by som nemenila. Nielen profesori, ale aj páni vrátnici, pani bufetárka a panie na študijnom oddelení sú vždy pripravení nám pomôcť. Všetci sú priateľskí a pristupujú k nám s maximálnou profesionalitou. Podľa môjho skromného názoru si dovolím povedať, že u nás panuje taká príjemná rodinná atmosféra,“ povedala bývalá predsedníčka Študentskej rady Trnavskej univerzity Nicole Makóová.

Zdroj: PR článok
Odporúčame