David Gore je talentovaný slovenský umelec: Za predanými obrazmi mi býva smutno

obraz Vŕba
obraz Tajomná hora
obraz TriDe stromy
obraz Ťahanovský les
obraz Disko jar
obraz Vodopád
obraz Za vŕbou