Gumenné, Prečov, Žial nad Hronom. Zasmejte sa na nových erboch našich miest

https://www.facebook.com/inak.ticho

#Pochádzate z Kočíc alebo Bartislavy? Alebo vás viac láka Nové Mesto s Nadváhou?

To nie sú preklepy, s takto skvelou dávkou humoru totiž facebookový uživateľ Inak Ticho z Košíc (alias Kočíc) skomolil názvy väčších slovenských miest, ktoré doplnil o upravené erby. Tie korešpondujú s obsahom, preto dostal Kežmarok, alias Rež ma rok, do loga nôž, Galantná zase motýlik.

Okrem skvelého nápadu s názvami ako Stará Klubovňa, je tiež celý projekt vynikajúco graficky spracovaný, vidieť na ňom, že nejde o žiadnu prácu vo windowsovskom Paintbrushi. A tiež ukazuje, ako málo niekedy stačí k skvelej zábave – ide totiž len o jeden jediný obrázok. Našli ste si na ňom aj svoje mesto?

https://www.facebook.com/inak.ticho

Odporúčame