Ani náš kapitán sa na neho nechytá: Tučniak z Edinburgu je žijúca legenda, stal sa z neho sir aj generál

Photo by Ian Parker on Unsplash

#Nezbláznili sme sa a ty čítaš správne – jedna z najvyšších hodností v kráľovskej garde Nórska bola udelená tučniakovi. Nie je to však len tak obyčajný rybožrút. Brigádny generál sir Nils Olav III. je z rodu tučniakov kráľovských (už to hovorí za veľa) a svoj titul si rozhodne zaslúžil. Pozri sa s nami, ako sa strastiplná cesta obyčajného tučniaka vyvíjala. Čo všetko musel urobiť, aby sa mohol stať vzorom pre mladšie generácie?

Poručík adoptívnym otcom

Písal sa rok 1961, keď nórska kráľovská garda prvýkrát zavítala do Edinburgu. V mestskej zoo mladý tučniačik hneď padol do oka poručíkovi Nilsovi Egelienovi. Rozkošné zvieratko mu učarilo natoľko, že keď sa do zoo v roku 1972 vrátil po druhýkrát, rozhodol sa ho rovno adoptovať. Slávnostne dostal meno Nils, po adoptívnom otcovi, a Olav, po kráľovi Olavovi V. z Nórska. Nils Olav I. tak okamžite získal hodnosť slobodník.

V roku 1982 bol povýšený na desiatnika a o 5 rokov sa vypracoval na čatára. Napredovanie nebolo len tak ledabolo. Uskutočnilo sa vždy, keď kráľovská garda navštívila zoo a Nilsovi Olavovi bolo priznané dobré a ukážkové správanie. Krátko po tom, ako desiatnik Olav získal hodnosť čatára, náhle skonal vo svojom životnom boji. Tituly teda putovali do ďalšej generácie a znova ich povýšil na ďalšiu úroveň v roku 1993 čatár Nils Olav II. Vtedy to bola už úroveň poručíka a následne v roku 2003 nadporučíka.

Žiak predbehol učiteľa

Nadporučík Nils Olav II. sa vyšplhal v roku 2005 na hodnosť plukovník. Na jeho počesť bola zoologickej záhrade venovaná 1,5 metra vysoká bronzová socha a jej dvojička stojí v sídle kráľovskej gardy v Osle. Nastal rok 2008 a nadporučíka Nilsa Olava II. čakal veľký deň. Kráľ Harald V. mu oficiálne priznal rytiersky titul sira. Tento čin si zaslúžil veľkú oslavu a poctu prišlo tučniakovi vzdať niekoľko stoviek divákov a 130 členov kráľovskej gardy.

Sir Nils v roku 2008. Zdroj: Wikipedia/Mark Owens

Medzi rokmi 2008-2016 rodinné dedičstvo prevzal sir Nils Olav III. a v roku 2016 mu bola pridelená hodnosť brigádneho generála. Z učňa sa tak stal majster a prevýšil hodnosť adoptívneho otca, kapitána Nilsa Egeliena. Na Nilsa sa tak hodnosťou nechytajú ani niektorí naši kapitáni vojaci. A to je už čo povedať.

Zdroj: wikipedia.com, YouTube, bbc.com
Odporúčame